Flateby - Festningsdalen

Rutenr:

816

Lengde:

5,8 km

Område:

Østmarka

Type:

Rute som starter ved bebyggelsen på vestsiden av Øyeren, men som bringer deg et godt stykke inn i skogen i Østmarka.

Rett sør for tettbebyggelsen i Flateby, ved bensinstasjonen, tar du fatt på første delen av denne ruta. Du sykler sørover langs hovedveien (Fv 120), og har gang- og sykkelveien på østsiden av denne til disposisjon. Etter ca. 800 meter svinger du skarpt opp til høyre, og er da inne på en grusvei. Den heter Haugsteinveien, og har navn etter gården Haugstein, som du snart får på høyre hånd. Her går rute 821 til høyre mot Finland, men du sykler rett frem. Kulturlandskapet avløses etter hvert av skog, og du sykler videre på grusvei inntil du kommer til snuplassen i enden av den. Det er litt oppover det siste stykket dit.

Du har nå tilbakelagt 2,8 kilometer på sykkelsetet, men nå går veistandarden ned. Fra snuplassen fortsetter du på det som i starten er drifts- eller traktorvei, men som etter hvert kan kategoriseres som bred sti. Den fungerer utmerket som trillesti, og mange vil nok kunne sykle på den uten særlig problem. Vær oppmerksom på at det fra snuplassen går to driftsveier, og at det er den høyre av disse du skal videre på. Du vet at du har tatt riktig vei når rødmerkingen dukker opp på noen av trestammene. Traseen du nå følger, er nemlig en merket skiløypetrasé. Trillestien er til tross for et par mindre bakker, ganske flat.

Den første delen av trillestien går for det meste vestover, men når du kommer til et løypeskilt, som markerer der hovedløypa mellom Streifinn og Ekebergdalen går, tar du til venstre, altså sørover. Underlaget veksler mellom gress og jord, med noen kvister her og der. Et par vætesig må du også regne med å komme deg gjennom, uten at det gjør traseen vanskelig på noen måte.

Tjernet Katisa kan ses fra trillestien, og på det nærmeste er du nesten helt fremme ved vannkanten. Det er siv og myrtorv her, og tjernet er ikke særlig egnet for bading, men vakkert er det i alle fall når solen blinker i vannflaten.

Etter 1,5 kilometer på trillestien får du igjen grusvei å sykle på, og etter nye 1,5 kilometer i sørvestlig retning gjennom Festningsdalen, er du fremme ved stidelet på Vengsveien, der ruta ender. Herfra kan du sykle videre sørover til Kirkebygda (rute 818), eller du kan svinge til høyre og fortsette nordvestover til Finland på rute 817.
Flateby

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.06.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Festningsdalen - Kirkebygda 4,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka
Flateby - Finland 5,5 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka
Flateby - Kirkebygda 9,5 km Offentlig vei Østmarka
Finland - Festningsdalen 2,8 km Trillesti/løypetrasé Østmarka

Festningsdalen - Kirkebygda

Lengde

4,3 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Flateby - Finland

Lengde

5,5 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Flateby - Kirkebygda

Lengde

9,5 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Finland - Festningsdalen

Lengde

2,8 km

Område

Østmarka

Type

Trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Festningsdalen 223 Generelt stedsnavn Østmarka
Flateby 210 Innfallsport Østmarka

Festningsdalen

Moh

223 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Flateby

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Østmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flatebyrunden 11,5 km Sykkeltur Flateby - Flateby

Flatebyrunden

Lengde

11,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Flateby

Til

Flateby

Gå til turen

Samarbeidspartnere