Flatebyrunden

Sykkeltur

Foto: Eivind Molde, 15.07.2008

Turinformasjon

Lengde:

11,5 km

Område:

Østmarka

Gradering:

Lett

Beskrivelse

Tettstedet Flateby i Enebakk ligger ved Øyerens vestside, og er samtidig en innfallsport til Østmarka fra øst. Denne turen tar deg gjennom randsonen av denne delen av Marka, og er godt egnet som en koselig kvelds- eller familietur.

Turen starter på Lillestrømveien, rett sør for bebyggelsen i Flateby, og går først opp Ødegårdsveien. Du sykler på gang- og sykkelvei gjennom boligområdene, og tar til venstre når du kommer til Gjeddevannsveien.

Snart er det slutt på husene, og du får Berskaumyra til venstre for deg, før du kommer inn til Streifinn. Ferden går videre på skogsbilvei på øst- og sørsiden av Østre Morttjern, før veien leder deg sørover gjennom Vestre Skallbergdalen.

Du kommer etter hvert til et veidele, og der tar du til venstre, slik at du sykler sørøstover. Det er kjerrevei/sti de første 1,5 km, men deretter skogsbilvei. Noe stigning blir det til å begunne med, men du kommer aldri over 320 moh.

Resten av turen er av det lette slaget, for når du sykler østover til Lillestrømveien, er det stort sett slake utforkjøringer. Nede ved asfaltveien svinger du til venstre, og da er du snart tilbake i Flateby, der du startet turen. Den siste strekningen går på gang- og sykkelvei på østsiden av Lillestrømveien.

God tur!

Samarbeidspartnere