Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika

Løypenr:

349

Lengde:

4,8 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

19.03.2021

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Mylla løypeforening

Område:

Nordmarka nord

Fra togstasjonen på Grua går du først 100 meter parallelt med toglinjen i retning Oslo (gangvei langs gamle Rv 4/Hadelandsvegen). Du går gjennom undergangen og følger Sagvegen fra hjørnet av idrettsplassen frem til Myllavegen ved Kiwi. Her tar du til høyre, og følger Myllavegen oppover 400-500 meter. Det er rødmerking hele veien. Så tar du til høyre, inn i Sveavegen - og 300 meter senere starter løypa på venstre side av veien. Det er ca. 1,1 kilometer fra stasjonen og hit.

Rett etter det første skogholtet, ved Muttajordet, svinger løypa til ventre i retning Mutta gård. Derfra går den sør for Muttatjern (i dette området går løypa delvis på gamle gruveveier), fortsetter videre i nordskråningen av Ristirauvfjellet og går fram til Sveavegen. Her, like ved badeplassen i nordenden av Svea, er det en parkeringsplass.

Etter å ha kommet ned på vannet, kan vi svinge til høyre i løype 343, og komme nordover til Svea Sportshytte. Men vår løype går sørover Svea på isen og i land ved Svesvika.

Fra Svesvika er det flere løypevalg. Til venstre går løype 993 sørøstover til Myllsdammen. Ved å gå til høyre kommer du inn på løype 994 som går vestover til Belteren og Kalrasen eller løype 996 som går nordvestover før den går østover til nordenden av Svea.

Distansen er målt fra stasjonen.

Nordstrand

Foto: Jørgen Øverbye, 13.03.2020

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 4,3 km 28.03.2021 Klassisk og fristil
Grua - Nysetra 2,5 km 13.03.2021 Klassisk og fristil
Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 2,5 km 15.04.2021 Klassisk og fristil
Svesvika - Belteren - Kalrasen 1,5 km 14.04.2021 Klassisk og fristil
Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 1,8 km 15.04.2021 Klassisk og fristil

Grua - Auretjernsetra - Svartbekken

Lengde

4,3 km

Sist preparert

28.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Grua - Nysetra

Lengde

2,5 km

Sist preparert

13.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika

Lengde

2,5 km

Sist preparert

15.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Svesvika - Belteren - Kalrasen

Lengde

1,5 km

Sist preparert

14.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Svesvika - Kanalen - Myllsdammen

Lengde

1,8 km

Sist preparert

15.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grua 371 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord
Muttatjern 435 Vann, tjern Nordmarka nord
Svea badeplass utfartsparkering 496 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord
Svesvika 490 Generelt stedsnavn Nordmarka nord

Grua

Moh

371 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Muttatjern

Moh

435 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Svea badeplass utfartsparkering

Moh

496 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Svesvika

Moh

490 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere