Grenaderløypa på sommerføre

Sommerkveldsykkeltur 04: Ikke langt igjen til hovedrasten ved Gørja.
Foto: Bredo Erichsen, 05.06.2004

Turinformasjon

Lengde:

63,7 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Grenaderløypa er egentlig en løypetrasé som går fra Hakadal til Asker. Via kjente steder som Kikut og Løvlia. Men hvorfor ikke ta turen på to hjul? I hvert fall en del av den? Det blir i motsatt retning, for vi starter på Sollihøgda.

Dette er en temmelig lang tur fra sørvest på Krokskogen til helt øst i Nordmarka Nord. La oss se på den i fire etapper.

Mellom Sollihøgda og Løvlia er det først småkupert, deretter en god del unnabakke, før det så stiger kraftig opp til Løvlia, siste bit på trillesti.

Mellom Løvlia og Kringla er det lett å sykle. Det er stort sett flatt eller unnabakke.

Så skal du videre fra Kringla til Kikut. Her kommer du igjen til en trillesti, der du skal ganske mye opp. Så venter behagelig unnabakke, og "cruising" langs Østre Fyllingen og Bjørnsjøen fram til Kikutstua.

Siste etappe er strekningen ned til Hakadal. Den er temmelig lett, bare litt motbakke, og så venter innspurten i utforkjøringen ned til Hakadal.

Mat kan du få kjøpt på Løvlia og Kikut, men sjekk åpningstidene - stedene kan ha stengt noen dager i uken og dessuten i perioder i sommerhalvåret.

Men hvorfor har så denne strekningen det spesielle navnet Grenadertraseen? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet.

Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og hans angrep på Norge. Kongen ville naturlig nok skape trøbbel for den norske hæren, og en gang sendte han sine soldater mot Drammensområdet for å angripe norske styrker der.

27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den lange veien fra Hakedal Verk til Gjellebekk Skanse i Lier. Med seg brakte han budskapet til den norske øverstkommanderende, om at svenske "dragoner" var på vei.

Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker. - Nå kan du ta deg østover, til stedet der den legendariske skiløperen fikk budskapet i hende.God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Sollihøgda - Sørsetra Sollihøgda Sørsetra 6,8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 3,5 km Skogsbilvei/turvei
Kleivstua - Fjellstadhytta Kleivstua Fjellstadhytta 5,4 km Skogsbilvei/turvei
Fjellstadhytta - Fjellsetra Fjellstadhytta Fjellsetra 1,3 km Skogsbilvei/turvei
Fjellsetra - Fjellseterbommen Fjellsetra Fjellseterbommen 2,4 km Skogsbilvei/turvei
Fjellseterbommen - Løvlia Fjellseterbommen Løvlia 1,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Damtjern - Løvlia Damtjern Løvlia 4,9 km Skogsbilvei/turvei
Damtjern - Storflåtan gård Damtjern Storflåtan gård 5,2 km Skogsbilvei/turvei
Storflåtan gård - Kringla Storflåtan gård Kringla 7,3 km Skogsbilvei/turvei
Kringla - Kikutstua Kringla Kikutstua 8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Trehørningen - Kikutstua Trehørningen gård Kikutstua 11 km Skogsbilvei/turvei
Hakadal - Trehørningen Hakadal Trehørningen gård 6,4 km Skogsbilvei/turvei

Sollihøgda - Sørsetra

Fra Sollihøgda Til Sørsetra Lengde 6,8 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Sørsetra - Kleivstua

Fra Sørsetra Til Kleivstua Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kleivstua - Fjellstadhytta

Fra Kleivstua Til Fjellstadhytta Lengde 5,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Fra Fjellstadhytta Til Fjellsetra Lengde 1,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fjellsetra - Fjellseterbommen

Fra Fjellsetra Til Fjellseterbommen Lengde 2,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fjellseterbommen - Løvlia

Fra Fjellseterbommen Til Løvlia Lengde 1,5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Damtjern - Løvlia

Fra Damtjern Til Løvlia Lengde 4,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Damtjern - Storflåtan gård

Fra Damtjern Til Storflåtan gård Lengde 5,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Storflåtan gård - Kringla

Fra Storflåtan gård Til Kringla Lengde 7,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kringla - Kikutstua

Fra Kringla Til Kikutstua Lengde 8 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Trehørningen - Kikutstua

Fra Trehørningen gård Til Kikutstua Lengde 11 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Hakadal - Trehørningen

Fra Hakadal Til Trehørningen gård Lengde 6,4 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Samarbeidspartnere