Grenaderløypa på sommerføre

Sommerkveldsykkeltur 04: Ikke langt igjen til hovedrasten ved Gørja.

Foto: Bredo Erichsen, 05.06.2004

Turinformasjon

Lengde:

63,7 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Grenaderløypa er egentlig en løypetrasé som går fra Hakadal til Asker. Via kjente steder som Kikut og Løvlia. Men hvorfor ikke ta turen på to hjul? I hvert fall en del av den? Det blir i motsatt retning, for vi starter på Sollihøgda.

Dette er en temmelig lang tur fra sørvest på Krokskogen til helt øst i Nordmarka Nord. La oss se på den i fire etapper.

Mellom Sollihøgda og Løvlia er det først småkupert, deretter en god del unnabakke, før det så stiger kraftig opp til Løvlia, siste bit på trillesti.

Mellom Løvlia og Kringla er det lett å sykle. Det er stort sett flatt eller unnabakke.

Så skal du videre fra Kringla til Kikut. Her kommer du igjen til en trillesti, der du skal ganske mye opp. Så venter behagelig unnabakke, og "cruising" langs Østre Fyllingen og Bjørnsjøen fram til Kikutstua.

Siste etappe er strekningen ned til Hakadal. Den er temmelig lett, bare litt motbakke, og så venter innspurten i utforkjøringen ned til Hakadal.

Mat kan du få kjøpt på Løvlia og Kikut, men sjekk åpningstidene - stedene kan ha stengt noen dager i uken og dessuten i perioder i sommerhalvåret.

Men hvorfor har så denne strekningen det spesielle navnet Grenadertraseen? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet.

Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og hans angrep på Norge. Kongen ville naturlig nok skape trøbbel for den norske hæren, og en gang sendte han sine soldater mot Drammensområdet for å angripe norske styrker der.

27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den lange veien fra Hakedal Verk til Gjellebekk Skanse i Lier. Med seg brakte han budskapet til den norske øverstkommanderende, om at svenske "dragoner" var på vei.

Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker. - Nå kan du ta deg østover, til stedet der den legendariske skiløperen fikk budskapet i hende.God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Sollihøgda - Sørsetra Sollihøgda Sørsetra 6,8 km
Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 3,5 km
Kleivstua - Fjellstadhytta Kleivstua Fjellstadhytta 5,4 km
Fjellstadhytta - Fjellsetra Fjellstadhytta Fjellsetra 1,3 km
Fjellsetra - Fjellseterbommen Fjellsetra Fjellseterbommen 2,4 km
Fjellseterbommen - Løvlia Fjellseterbommen Løvlia 1,5 km
Damtjern - Løvlia Løvlia Damtjern 4,9 km
Damtjern - Storflåtan gård Damtjern Storflåtan gård 5,2 km
Storflåtan gård - Kringla Storflåtan gård Kringla 7,3 km
Kringla - Kikutstua Kringla Kikutstua 8 km
Trehørningen - Kikutstua Kikutstua Trehørningen gård 11 km
Hakadal - Trehørningen Trehørningen gård Hakadal 6,4 km

Sollihøgda - Sørsetra

Fra

Sollihøgda

Til

Sørsetra

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Sørsetra

Til

Kleivstua

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Kleivstua - Fjellstadhytta

Fra

Kleivstua

Til

Fjellstadhytta

Lengde

5,4 km

Gå til rute

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Fra

Fjellstadhytta

Til

Fjellsetra

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Fjellsetra - Fjellseterbommen

Fra

Fjellsetra

Til

Fjellseterbommen

Lengde

2,4 km

Gå til rute

Fjellseterbommen - Løvlia

Fra

Fjellseterbommen

Til

Løvlia

Lengde

1,5 km

Gå til rute

Damtjern - Løvlia

Fra

Løvlia

Til

Damtjern

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Damtjern - Storflåtan gård

Fra

Damtjern

Til

Storflåtan gård

Lengde

5,2 km

Gå til rute

Storflåtan gård - Kringla

Fra

Storflåtan gård

Til

Kringla

Lengde

7,3 km

Gå til rute

Kringla - Kikutstua

Fra

Kringla

Til

Kikutstua

Lengde

8 km

Gå til rute

Trehørningen - Kikutstua

Fra

Kikutstua

Til

Trehørningen gård

Lengde

11 km

Gå til rute

Hakadal - Trehørningen

Fra

Trehørningen gård

Til

Hakadal

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere