Storflåtan gård - Skottakrysset

Rutenr:

141

Lengde:

3,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Sykkelruta starter i krysset ved Storflåtan gård, og etter den første, korte unnabakken, kommer du helt ned til vannet ved Storflåtandammen. Dette er et flott sted for en rast i vannkanten.

Veien fortsetter rett sørover, over eidet som skiller Storflåtan og Vesleflåtan. Storflåtan ligger 454 meter over havet, Vesleflåtan noen meter lavere. Veien stiger litt, og du kommer til et kryss der det går vei mot venstre til Kringla (rute 97).

Litt mer stigning, og du er framme i Skottakrysset. Holder du til venstre her, kan du fortsette sørover til Heggelia og Nordre og Søndre Heggelivann (rute 145). Derfra er det flere alternative veier videre til bl.a. til Sørkedalen. Tar du til høyre, kommer du til Damtjern (rute 17).
Rast ved Storflåtan-dammen

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 22.05.2004

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Damtjern - Storflåtan gård 5,2 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kringla - Skottakrysset 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Ringkollen - Storflåtan gård 10,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Damtjern - Storflåtan gård

Lengde

5,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kringla - Skottakrysset

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Ringkollen - Storflåtan gård

Lengde

10,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skottakrysset 496 Vei Krokskogen - Hole
Storflåtan gård 462 Markaplass Krokskogen - Hole

Skottakrysset

Moh

496 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtan gård

Moh

462 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere