Skansebakken - Søndre Heggelivann

Rutenr:

143

Lengde:

9,2 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Kommer du til Skansebakken med buss og går av på snuplassen, må du sykle litt tilbake, og så ta hardt til venstre for å komme til startstedet for denne ruta. Du sykler forbi en parkeringsplass og over ei lita bru, og like etter, begynner skogsbilveien.

Det er svak stigning innover mot Lysedammene. Ved det midtre tjernet deler veien seg. Tar du til høyre, kommer du ganske snart inn på Heggeliveien (rute 180), som du kan følge både mot Sørkedalen skole og oppover i samme retning som vår rute går (bedre vei/ikke så bratt).

Du skal ta til venstre i dette krysset, og fortsette rett fram i neste. Veien går forbi Smedmyrkoia, som DNT Oslo om Omegn driver. Nå begynner stigningen for alvor, og veien får et betydelig "røffere" preg. Her sykler/går du i skiløypetraseen (ikke opparbeidet vei). Denne strekningen er rundt 2 kilometer, og har en stigning på nærmere 170 høydemeter.

Du holder til venstre i neste kryss, og kommer opp til toppen av Gopletjernsbakkene, der du svinger til venstre - igjen på skogsbilvei. Like etter er du framme i Kjagdalskrysset - du holder til venstre der, og har nå Gopletjernsåsen og Gopletjern på venstre side. Så går det nedover mot Søndre Heggelivann.

Her deler veien seg. Holder du til høyre, kan du sykle videre innover langs vannene, forbi Heggelia til Skottakrysset (rute 145). Tar du til venstre, kan du komme tilbake til Sørkedalen ved å følge rute 182 via Storebekkhytta.
Midtre Lysedam

Foto: Rune Eskøy, 21.10.2000

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 5 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Skansebakken - Vensåsseter(via Slora) 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Storebekkhytta - Søndre Heggelivann 5 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann 6,2 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei

Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

Lengde

5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skansebakken - Vensåsseter(via Slora)

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Storebekkhytta - Søndre Heggelivann

Lengde

5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann

Lengde

6,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Søndre Heggelivann 488 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Søndre Heggelivann

Moh

488 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere