I smale spor

En

Foto: Steinar Kjærnsrød, 26.02.2017

Turinformasjon

Lengde:

48 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Det er flott å gå i ferske, maskinpreparerte, brede løyper. Man jammen er det fint å komme seg litt utenfor de såkalte "trikkeskinnesporene" også - langt fra folk, i et smalt spor langt inni skogen. Dette er en slik tur.

Første del går er riktig nok i en maskinpreparert løype som brukes av mange. Fra Sollihøgda til Sørsetra og Kleivstua går du gjennom småkupert og lett terreng. Men så forlater du de brede spor for en god stund. Ja, faktisk går du nesten hele turen herfra i scooterkjørte løyper. Nå skal du ut i de fine naturløypene, og du skal opp i høyden.

Sporet fører deg oppover til Gyrihaugen, hvor du befinner deg i et nesten fjelliknende terreng. På venstre side går lia bratt ned mot Steinsfjorden. På det høyeste er du oppe i 682 meter over havet.

Fra høyeste punkt går løypa ned den bratte lia mot Huken seter. Her dreier den mot sør, og du får knapt 800 meter med maskinpreparerte spor fram til Løvlia. Løvlia er et naturlig sted for mat og hvil når man ferdes i disse traktene.

Nå venter en omtrent like lang bit i brede spor før du igjen begir deg ut i terrenget, utenfor allfarvei. Før Nibbitjern tar du av mot høyre, mot Møkkalitjern. Du krysser Nordre Heggelivann, passerer Vakersetra og går i retning Langtjernbrenna.

Nå dreier løypa mot sør, du krysser Heggeliveien og fortsetter i småkupert, fallende terreng mot Otertjern, runder Otertjernsåsene og kommer ned lia til Midtre Lysedam. Her inntar du dagens siste scooterløype - ned til Skansebakken.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Sollihøgda Auretjernsbekken 13.04.2021 6,2 km
Auretjernsbekken - Sørsetra Auretjernsbekken Sørsetra 13.04.2021 1,7 km
Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 13.04.2021 3,5 km
Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kleivstua Retthelltjern 29.03.2021 4,1 km
Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Retthelltjern Gyrihaugen 29.03.2021 7,4 km
Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Gyrihaugen Gyrihaugsetra 29.03.2021 2,1 km
Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Gyrihaugsetra Kulpåsen 29.03.2021 1,8 km
Løvlia - Kulpåsen Kulpåsen Løvlia 29.03.2021 1,9 km
Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Løvlia Langtjern 13.03.2021 6,9 km
Lysedammene - Otertjern - Langtjern Langtjern Lysedammene 13.03.2021 8,3 km
Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Lysedammene Skansebakken 20.03.2019 4,1 km

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Fra

Sollihøgda

Til

Auretjernsbekken

Lengde

6,2 km

Sist preparert

13.04.2021

Gå til løype

Auretjernsbekken - Sørsetra

Fra

Auretjernsbekken

Til

Sørsetra

Lengde

1,7 km

Sist preparert

13.04.2021

Gå til løype

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Sørsetra

Til

Kleivstua

Lengde

3,5 km

Sist preparert

13.04.2021

Gå til løype

Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern

Fra

Kleivstua

Til

Retthelltjern

Lengde

4,1 km

Sist preparert

29.03.2021

Gå til løype

Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen

Fra

Retthelltjern

Til

Gyrihaugen

Lengde

7,4 km

Sist preparert

29.03.2021

Gå til løype

Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra

Fra

Gyrihaugen

Til

Gyrihaugsetra

Lengde

2,1 km

Sist preparert

29.03.2021

Gå til løype

Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen

Fra

Gyrihaugsetra

Til

Kulpåsen

Lengde

1,8 km

Sist preparert

29.03.2021

Gå til løype

Løvlia - Kulpåsen

Fra

Kulpåsen

Til

Løvlia

Lengde

1,9 km

Sist preparert

29.03.2021

Gå til løype

Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia

Fra

Løvlia

Til

Langtjern

Lengde

6,9 km

Sist preparert

13.03.2021

Gå til løype

Lysedammene - Otertjern - Langtjern

Fra

Langtjern

Til

Lysedammene

Lengde

8,3 km

Sist preparert

13.03.2021

Gå til løype

Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa]

Fra

Lysedammene

Til

Skansebakken

Lengde

4,1 km

Sist preparert

20.03.2019

Gå til løype

Samarbeidspartnere