Gopletjernsåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

546
Gople eller storklokke, denne meterhøye viltvoksende planten av klokkefamilien med lyseblå eller hvite kroner, har altså gitt navnet til det lille tjernet.

Gopletjernsbakkene er vel også kjent for de fleste skiløperne på vei til eller fra Sørkedalen. I 1923 måtte det til hele 12 hester for å dra den mobile dampsagen opp Gopletjernsbakkene. Den skulle til søndre Heggelidammen for å sage planker til Otertjernsrenna. I den skarpe høyresvingen nedenfor Gopletjernsbekken finner du en flat mosegrodd stein på venstre side. Børster du bort litt mose, kan du lese 1920-25. Det var byggeårene for veien. Steinen er ikke synlig på vinterføre.
Januarsola når bare tretoppene i Gopletjernsbakken

Foto: Kjersti von Krogh , 06.01.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gopletjern 478 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kjagdalskrysset 501 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Gopletjern

Moh

478 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjagdalskrysset

Moh

501 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere