Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

Rutenr:

203

Lengde:

5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Sykkelruta starter på Skansebakken - ved parkeringsplassen der bussen snur. Her begynner Gråseterveien. Etter 1,1 km kommer du til et kryss der du skal fortsette rett fram. Veien til venstre går videre innover via Skrubbdal og Fløyta (rute 183). Den veien har bedre underlag enn vår trasé, men er ca 700 meter lengre.

Du krysser Heggelielva, veien stiger noe, du passerer gården Øvre Lyse, og kommer snart (2,2 km fra start) fram til et veidele der du skal holde til venstre. Nå har veien flatet ut. Sloravannet befinner seg inni skogen til venstre.

Du passerer den fraflyttede gården Slora, ny stigning venter, og så kommer du tett innpå Heggelielva igjen ved Gryta. Her møter du igjen den alternative traséen (tidligere nevnt), og så sykler du langs elva det siste stykket fram til Storebekkhytta.

Herfra er det to alternative ruter videre - rute 181 går til venstre mot Tobonn i Lommedalen, rute 182 går til høyre, opp til Søndre Heggelivann.
Milslukere

Foto: Jørgen Fog, 01.06.2003

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Storebekkhytta 290 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storebekkhytta

Moh

290 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere