Stubdalssetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

470
Nedlagt seter i Ringerike kommune. Den ligger bare 100 meter vest for bilveien mellom Damtjern og Løvlia, ikke langt fra Stubdal.
Stubdalssetra sent i august

Foto: Erik Unneberg, 25.08.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Purvollen 479 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Stubdalstjern 553 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalskampen 605 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Purvollen

Moh

479 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalstjern

Moh

553 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalskampen

Moh

605 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere