Purvollen

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

479
Purvollen ligger like nordvest for Damtjern. Dette er en tidligere finnplass - finnen Pvell Pur var husmann på Flåtan, og det er kanskje han som har gitt opphav til navnet? Imidlertid står det i en artikkel i Ringerikes Blad 4. april 1934 at det var en finne ved navn Pål Puranen som ryddet plassen. Han var visstnok krigsfange og hadde fulgt med en hæravdeling fra Ringerike som hadde deltatt i kampene ved grensen.

Som flere andre setre, var også Purvollen såkalt "huldreseter". Fra gammelt av fortelles det herfra at "høsten 1840 var seterfolket sene med å dra til bygda, og da kom de underjordiske en dag til seters med hele sin bøling og alt sitt utstyr. Men de ble var menneskene og trakk seg tilbake".

I dag er det derimot mest syklister og skiløpere å se på stedet - både trillesti og hovedløype mellom Ringkollen og Damtjern/Løvlia passerer Purvollen.
Purvollen. Et kamerablikk gjennom vinduet

Foto: Odd Tore Saugerud , 27.11.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Stubdalstjern 553 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalssetra 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Langtjern 510 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalstjern

Moh

553 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalssetra

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langtjern

Moh

510 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere