Langtjern

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

510
Utfartsparkering rett nord for vannet Langtjern (504 moh.), et av mange tjern i Marka med dette navnet. "Dette" Langtjern ligger omtrent midt mellom Ringkollen og Damtjern. Det går vei hit fra Jaklefoss. Man kan sykle på skogsbilvei sørøstover til Storflåtan, eller velge trillesti mot Damtjern. Om vinteren går det løype fra Langtjern mot Ringkollen, Borgersetra og Damtjern. En av hovedløypene mellom Ringkollen og Løvlia passerer her.

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Borgersetra - Langtjern 1,7 km 10.12.2023 Klassisk
Langtjern - Damtjern 2,8 km 10.12.2023 Klassisk og fristil
Ringkollen - Langtjern 3 km 01.12.2023 Klassisk og fristil

Borgersetra - Langtjern

Lengde

1,7 km

Sist preparert

10.12.2023

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Langtjern - Damtjern

Lengde

2,8 km

Sist preparert

10.12.2023

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Ringkollen - Langtjern

Lengde

3 km

Sist preparert

01.12.2023

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Valbekken 350 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Valbekken

Moh

350 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere