Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen

Løypenr:

91

Lengde:

7,4 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

28.03.2024

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Dette er en scooterkjørt naturløype som byr på mye flott og nesten fjellignende terreng, særlig i dragene opp mot Gyrihaugen. Løypen går i vekslende, stigende terreng med skog, åpne myrområder, vann og hyttebebyggelse. Rett vest faller åsen bratt ned mot Steinsfjorden. Tidligere lot man tømmeret løpe ned åssiden.

Løypen starter nord for Retthelltjern og går videre over Lårviktjern (478 moh.) og til skogsbilveien sør for Skardtjern. Du følger veien 400-500 nordover til østsiden av tjernet. Skardtjern het tidligere Ortjern, og ligger ved stupet mot Steinsfjorden, men bekken fra tjernet renner likevel østover og sydover. Vannet renner ut i sjøen ved Sandvika i Bærum. Den gamle skiløypen fra ca. år 1900 gikk her fra Skardet til Åsa (Skardveien).

Fra veien på østsiden av Skardtjern følger du rødmerkingen østover, og like etterpå står du i et løypekryss. Her går går det en løype sørøstover mot Gyrihaugflaka (løype 403). Vår løype stiger derimot videre mot Migartjern (navn etter bekken som ofte står som en stråle ut fra den bratte fjellsiden) der man mot vest kan ta en avstikker til Mørkganga. Utvis i så fall stor forsiktighet, for Gangen kan være farlig i vinterhalvåret!

Løypen kommer opp på nordsiden av Gyrihaugen, og snaut 800 meter etter at du har forlatt Migartjern, går det blåmerket sti mot toppen. Denne er ofte preparert med scooter, og selv om denne traseen er bratt, er den 1 kilometer kortere enn standardtrassen.

Hvis du ikke tar snarveien, kommer du til et løypekryss, der løype 1563 går mot Gyrihaugsetra, hvorfra det er forbindelse til Løvlia, tar vi til høyre. Like etterpå står vi i løypekrysset nord i Lille Gyrihaugtjern, der løype 238 går rett frem (sydover), ned til Fjellsetra. Men vi tar til høyre i dette krysset og er snart på toppen av Gyrihaugen der et av Markas flotteste utsiktspunkter venter på oss.

Det er vel så fint å gå denne løypen motsatt vei. Da kan du stå bedagelig nedover i lette bakker og komme deg greit til Retthelltjern.
Løypearbeid er også måking og slådding
Foto: Dag Skruklien, 15.03.2018

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Fjellsetra - Gyrihaugen 3,9 km 28.03.2024 Scooter
Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 2,1 km 28.03.2024 Scooter
Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 3 km 28.03.2024 Scooter
Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 4,1 km 18.03.2024 Scooter

Fjellsetra - Gyrihaugen

Lengde 3,9 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra

Lengde 2,1 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern

Lengde 3 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern

Lengde 4,1 km Sist preparert 18.03.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gyrihaugen 682 Topp, ås Krokskogen - Hole
Migartjern 563 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Retthelltjern 437 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Skardtjern 462 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Gyrihaugen

Moh

682 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Migartjern

Moh

563 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Retthelltjern

Moh

437 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skardtjern

Moh

462 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere