Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia

Løypenr:

461

Lengde:

6,9 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

19.03.2022

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løypa starter i løypekrysset øst for Langtjern. Her tar den av fra hovedløypa over Oppkuvvann (løype 1260), går vestover vannet (der løype 72 fra Lysedammene kommer inn), og videre ned til Vakersetra. Den går så ut på isen, krysser Nordre Heggelivann og løype 381, og fortsetter inn i skogen på vestsiden av vannet. Løypa krysser Møkkalitjern og dreier nå mot nordvest. Vest for Nibbitjern treffer den (løype 1212) fra Gagnumseter, og da er det bare et kort stykke igjen til vi er framme på Løvlia.

En halv kilometer før du når Løvlia, møter du flere løyper som kommer inn fra venstre. Det er løype 76 fra Kusteintjern, løype 75 fra Gampetjern og løype 335 fra Kampevaddammen.

Fra Løvlia sprer løypenettet seg videre i flere retninger. Løypene her er blant de fineste på Krokskogen.
Mot Vakerseter

Foto: Jørgen Øverbye, 20.03.2020

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Dammyra - Gampetjern - Løvlia 7,4 km 23.03.2022 Klassisk
Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 8 km 19.03.2022 Scooter
Lysedammene - Otertjern - Langtjern 8,3 km 13.03.2021 Scooter
Løvlia - Kulpåsen 1,9 km 18.03.2022 Scooter
Løvlia - Lauvliflaka 1,5 km 05.04.2022 Klassisk

Dammyra - Gampetjern - Løvlia

Lengde

7,4 km

Sist preparert

23.03.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Dammyra - Kusteintjern - Løvlia

Lengde

8 km

Sist preparert

19.03.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Lysedammene - Otertjern - Langtjern

Lengde

8,3 km

Sist preparert

13.03.2021

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Løvlia - Kulpåsen

Lengde

1,9 km

Sist preparert

18.03.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Løvlia - Lauvliflaka

Lengde

1,5 km

Sist preparert

05.04.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Langtjern 582 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Løvlia 563 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Møkkalitjern 505 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Langtjern

Moh

582 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løvlia

Moh

563 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Møkkalitjern

Moh

505 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere