Vakersetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

533
Vakersetra ligger øst for Nordre Heggelivann, langs skogsbilveien der mange syklister ferdes på tur langs Heggelivannene. Gårdene Store Vaker, Vaker Nordre og Bure (Nordre og Vestre) har hatt seterdrift her i flere mannsaldre. Gårdene Store Vaker og Bure Vestre eide bygningene mens de andre to gårdene bare hadde seterløkker her. Store Vaker ble gjenoppbygget etter en brann i 1928. Før det skal denne setra ha vært den eldste på hele Krokskogen - kanskje over 300 år gammel.
Vakersetra - en av de eldste setrene på Krokskogen
Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 24.05.2009

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Nordre Heggelivann 500 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Søndre Heggelivann 488 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Heggelia 520 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Gagnumseter 515 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gråseterveien 245 Vei Krokskogen - Hole

Nordre Heggelivann

Moh

500 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Søndre Heggelivann

Moh

488 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Heggelia

Moh

520 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gagnumseter

Moh

515 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gråseterveien

Moh

245 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere