Gampetjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

428
Vinterstid går det flere skiløyper over vannet, bl.a. hovedløypen mellom Dammyra og Løvlia. Fint fiskevann (abbor, ørret). Adkomst sommerstid er kanskje lettest fra Kampeseter hvortil man kan sykle fra Lommedalen.
Fangst i Gampetjern
Foto: Erik Unneberg, 19.08.2007

Samarbeidspartnere