Nærsnes - Slemmestad

Rutenr:

627

Lengde:

4 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Der Baarsrudveien fra Bårsrudtjern kommer ut på Sundbyveien i Nærsnes går denne ruta nordover Sundbyveien. På denne veien deler syklister og bilister veibanen, så aktsomhet bør utvises.

På de første to kilometerne går det oppover, omtrent 90 høydemeter skal forseres. Men går det tilsvarende nedover til Slemmestad. Veien er for øvrig litt svingete et par steder. Når du kommer til Rortunet, tar du gang- og sykkelveien til høyre inn på Slemmestadveien. Rett etterpå kommer du til veikrysset ved bensinstasjonen (Rustadveien), der ruta har sitt endepunkt.

Ønsker du å fortsette syklingen, har du tre alternativer. Du kan sykle motsatt vei, altså fra Rortunet og sørover Slemmestadveien til Åsgard (rute 625), eller du kan sykle inn på Rustadveien og fortsette mot Heggedal (rute 626). Det tredje alternativet er å sykle nordover på gang- og sykkelveien til Vettre (rute 627).
Maikveld i Slemmestad
Foto: Erik Unneberg, 27.05.2012

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Slemmestad - Åsgard 4,3 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Slemmestad - Heggedal 4,3 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Nærsnes - Bårsrudtjern 1,6 km Skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Sundbykrysset - Nærsnes 7,1 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] 11 km Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka

Slemmestad - Åsgard

Lengde 4,3 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Slemmestad - Heggedal

Lengde 4,3 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nærsnes - Bårsrudtjern

Lengde 1,6 km Område Kjekstadmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sundbykrysset - Nærsnes

Lengde 7,1 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien]

Lengde 11 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Nærsnes 17 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Slemmestad 4 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Nærsnes

Moh

17 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Slemmestad

Moh

4 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere