Bårsrudtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

76
Knutepunkt for løyper i Aukemarka og Bårsrudmarka. Demning med pumpehus i nordenden av vannet, her kommer løypa fra Nærsnes inn. Løypeknutepunkt i sydenden av vannet.

Bårsrudtjern var viktig for iseksporten fra Nærsnes i perioden 1850-1961. Johan Bårsrud started med isskjæring på sin side av tjernet i ca. 1858, og Gabriel Klemetsrud startet like etter. Blokkene ble skjært i med spesielle issager i 22 tommers firkanter, senere 23-24 tommer og så tykke som isen var. De ble trukket opp med spesielle ishakker og fraktet med hest og isslådd (slede) til Nærsnesbukta i det som nå er skiløypa til Nærsnes.

I nordenden av vannet lå Damstua, her bodde Johan Damstua og hans kone. Johan spesialiserte seg på sliping av issagene og kona solgte kaffe til isskjærere og kjørere fra den lille Damstua. En godt gjengrodd grunnmur kan forstsatt finnes hvis en leter seg fram fra pumpehuset.

Bårsrudtjern var det eneste naturlige vann i Røyken som egnet seg til iseksport, noe som utviklet seg til en blomstrende industri. Isen fra Bårsrudtjern ble eksportert til hele Europa. I tillegg ble det anlagt en rekke kunstige dammer på Nærsnes, Ramton og Høvik.

Ønsker en å se noen av disse kunstige dammene, kan en fra løypekrysset i sydenden ta merket - men upreparert - løype ned til Ramton. Først følges dalen noe oppover gjennom dyp skog. Midtveis nede i åsen er det et løypedele, her kan en fortsette ned til skogsbilvei som tar av innerst på den øverste isdammen ved Ramton camping, 300 meter syd for der Kyststien tar av. Ved enden av denne løypa står nok Skiforeningens lavest plasserte løypeskilt, her er en bare noen få meter over havet.

Den andre muligheten er å fortsette til parkeringsplass ved isdammene på oversiden av Høvikvollen. Kommer en nedenfra mangler det merking, ta av til høyre i bunn av skogsbilvei. Etter hundre meter når en den første merkingen på en stor furu.

Ved blått sommerskilt i innkjøringen til parkeringen kan en ta løype parallelt med veien ned til Høvikbakken.
For hundre år siden ville Bårsrudtjern vært brøytet på grunn av isskjæring

Foto: Bent Flyen, 28.03.2004

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Nærsnes - Bårsrudtjern 2,5 km 05.03.2024 Klassisk og fristil
Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 9 km 24.02.2024 Klassisk og fristil

Nærsnes - Bårsrudtjern

Lengde

2,5 km

Sist preparert

05.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern

Lengde

9 km

Sist preparert

24.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Damstua 80 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Damstua

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Nærsnes - Bårsrudtjern 1,6 km Skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka

Nærsnes - Bårsrudtjern

Lengde

1,6 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Samarbeidspartnere