Randsfjorden

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

134
Norges fjerde største innsjø, sju mil lang. Den ligger i kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land. Største dyp er 120 meter, mens sjøens overflate er 139 kvadratkilometer.

Randsfjorden har vært en viktig trafikkåre med stor båttrafikk. Det gikk rutebåt mellom Jevnaker og Odnes, med mange anløpsteder på begge sider av fjorden.
Tømmertransporten gikk med slepebåt helt fram til 1960-åra.
I dag har Randsfjorden landets eneste rutegående ferge på ferskvann.

I Snorres kongesagaer står det at kong Halvdan Svarte hadde vært i et gjestebud på Hadeland, og at han på hjemvegen gikk gjennom isen med hest og slede, og druknet. Dette var i år 860.

Det er flere fiskeslag i Randsfjorden: ørret, røye, gjedde, sik, abbor, tre- og nipigget stingsild, krøkle og niøye. I Randsfjorden finnes den berømte Randsfjordørreten, en storørretstamme som kan oppnå en vekt på over 10 kg.
Sommerdag ved Randsfjorden

Foto: Erik Unneberg, 03.08.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jevnaker 148 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Røykenvik 136 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Ulsnestangen 134 Vik, bukt, holme Hadelandsåsene

Jevnaker

Moh

148 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Røykenvik

Moh

136 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Ulsnestangen

Moh

134 m

Type

Vik, bukt, holme

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere