Einavoll - Helgedalen

Rutenr:

292

Lengde:

6,4 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Sykkelruta starter ved Einavoll som er vegkryss i sørenden av Einafjorden. Ta Rv4 oppover, 900 meter, til vegkrysset mot Helgedalen (låst bom). Ruta går på skogsbilvegen gjennom Helgedalen. Helgedalselva renner stille og rolig, nordover, gjennom dalen.

Ruta fortsetter gjennom Nordre Helgedalsætra (pass på å ta rett fram ved kraftlinja før setra) og videre til Midtre Helgedalsætra - en fellesseter som er i drift om sommeren. Helgedalen er et stort og godt beiteområde. Store mengder sauer, storfe og hester beiter her. Vis derfor hensyn når du sykler gjennom dalen.

Ved Søndre Helgedalsætra krysser vi Totenåsstien som er blåmerket og går fra Lygna til Totenvika over Torsætra. Søndre Helgedalsætra er ei vakker setergrend som ikke er i drift lenger. Noen bygninger blir brukt som hytter.

Her slutter vår rute. Men fortsetter du rett fram, kan du komme til Lygna i rute 747 eller Skrukkelisjøen i rute 737. I rute 739 kan du krysse setervollen og fortsette østover i retning Brennelvhytta.
Beitende sauer på Einavollen
Foto: Erik Unneberg, 15.06.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Einavoll - Sauengmyrene 6,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen] 9 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Einavoll - Mjørlund 5,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Eina 15,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Helgedalen - Lygna 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Einavoll - Sauengmyrene

Lengde 6,5 km Område Gjøvik, Toten og Land Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen]

Lengde 9 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Einavoll - Mjørlund

Lengde 5,2 km Område Gjøvik, Toten og Land Type Offentlig vei Gå til turen

Einavoll - Eina

Lengde 15,2 km Område Gjøvik, Toten og Land Type Offentlig vei Gå til turen

Helgedalen - Lygna

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Einavoll 400 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Helgedalen 453 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Einavoll

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Helgedalen

Moh

453 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere