Brandbu - Amundrud

Rutenr:

1004

Lengde:

6,2 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter på Brandbu Torg og følger Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga.

Vi fortsetter gjennom Storlinna, krysser elva Skjerva - og litt senere tar vi opp til venstre i Dales veg. Herfra og fram til rutas slutt - i 5 kilometer - er det mer eller mindre sammenhengende stigning (nesten 300 høgdemeter).

Fra Dales veg kommer vi inn på Amundrudvegen, og tar vil venstre - oppover forbi Jaren Cementfabrikk, og litt senere - Moen kirke. Vi tråkker oss videre, samtidig som vi gjerne kan kaste blikket tilbake og nyte utsikten mot Viggadalen og områdene rundt.

Vi passerer Moen sportsklubb sitt idrettsanlegg, der det flater ut litt. Men ny oppoverbakke venter, og etter en stund er vi oppe i krysset ved Amundrud. Herfra kan turen fortsette mot høgre - i rute 954 til Badstuvegen. Derfra kan man sykle videre både til Svera og Lygna, og videre innover Øståsen. Tar vi til venstre i dette krysset, kan vi følge rute 957 opp til Pålsætra og Løvstua.
Brandbu sentrum

Foto: Rune Resset, 14.10.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Brandbu - Grinaker 3,5 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Røykenvik 2,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Amundrud - Pålsætra - Løvstua 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Amundrud - Badstuvegen 1,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Brandbu - Grinaker

Lengde

3,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Røykenvik

Lengde

2,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde

3,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Amundrud - Pålsætra - Løvstua

Lengde

3,2 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Amundrud - Badstuvegen

Lengde

1,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Amundrud 455 Gårdsbruk Hadelandsåsene
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Amundrud

Moh

455 m

Type

Gårdsbruk

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Brandbu rundt 29,4 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Gjennom kulturlandskap på Hadeland 30,2 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
På Kjølvegen til Toten 34,9 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu

Brandbu rundt

Lengde

29,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Gjennom kulturlandskap på Hadeland

Lengde

30,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

På Kjølvegen til Toten

Lengde

34,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen