Bærumsmarka

Område nr

1

Kategori

Avgrensning

Bærumsmarka er avgrenset av Lommedalen i vest, Griniveien i sør og Sørkedalen i øst. I nord setter man grensen ved Fløytavassdraget. Vensåsseter ligger feks. i Bærumsmarka mens Kampen ligger på Krokskogen.

Løvenskiold

Løvenskiold-Vækerø er en privat grunneier i dette området, men stiller velvilligst eiendommen sin tilgjengelig for friluftsliv sommer og vinter. Det kan bety tilgang til jakt og fiske om sommeren, og tilrettelegging av skiløyper om vinteren. I noen områder av Marka er f.eks. ubrøytete skogsbilveier et meget viktig tilskudd til løypenettet, særlig i tider der snøforholdene i skogsløypene ikke er like gode sesongen gjennom. I noen områder stiller også Løvenskiold skogskoier til disposisjon som serveringssteder for skifolket. Dette går fram av de enkelte nettsidene til disse stuene.

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka

Oversiktskart

Siste 20 bilder

Beskrivelse

Området er et viktig friluftsområde for den stadig økende befolkningen i områdene langs Griniveien og i Lommedalen. Gode utgangspunkter er Fossum, Skytterkollen, Årnes (Sørkedalen), Skansebakken, Tobonn, Burud og Lommedalsbussens stoppesteder.

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Øverland/Haga i syd, Burudvann i vest, Jonsrudkampen/Fløyta/Sørkedalen på langs i nord og Årnes/Fossum i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Fossum og preparering starter normalt herfra i retning Abborvannsveien og Hvitsteinvann.

Lysløypa på Fossum prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

Bærumsmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Bærumsmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Bærumsmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte stemplingssteder til Distansemerket i Bærumsmarka stemplingssteder til Distansemerket i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Bærumsmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Bærumsmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).
Siste føremelding for Bærumsmarka siste føremelding for Bærumsmarka og vist på topografisk kart (Geodata)
Printvennlig versjon Tips en du kjenner om dette området ©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted