Haslumseter kapell

Bestyrere/hytteverter:

Stian Wirgenes

E-post:

stian@haslumseter.no

Telefon:

911 28 204
Servering
Egen hjemmeside
Mange på vollen i dag

Foto: Erik Unneberg, 20.02.2011

Om Haslumseter kapell

Planen om å få et skogskapell også i den vestlige del av marka fremkom trolig som en følge av at Nordmarkskapellet hadde vist behovet for et slikt samlingssted.

Høsten 1942 tok stud.teol Leif Aagaard initiativet til et møte for å drøfte mulighetene for å reise et kapell. I dette første møtet deltok blant annet pastor Johannes Smidt, pastor H. C. Christie, cand.teol. E. Koren og disponent A. Ranhoff.

En foreløpig oppnevnt komité innkalte til generalforsamling den 8. desember 1942. Denne valgte et representantskap på 20 medlemmer, samt forskjellige komiteér: hovedkomité med hovedagent Rolf Lykken som formann, finanskomité med disponent Sigurd Iversen som formann og en propagandakomité, bestående av dir. Thor Bjørn Schyberg og Ragnvald Iversen. Innsamling av midler ble satt i gang høsten 1943 og resulterte i et samlet beløp på ca. kr. 43 000.

Kapellet stod helt ferdig først i 1969. Siden da har kapellet vært drevet på frivillig basis av menighetsfolk og
speidere. Kapellet eies av menighetene i Bærum og Oslo vest. Representanter fra disse utgjør representantskapet, som velger et styre. Styret står for driften ved å oppnevne et husmor-/husfar-team, som deler ansvaret for gudstjenesteavviklingen. Kapellet leies ut til speidere, grupper og foreninger i helgene, og disse er behjelpelige under gudstjenesten og med serveringen. Styret har også ansvaret for å skaffe talere og organister.

Haslumseter kapell har gudstjeneste hver søndag kl. 12.00, med servering før gudstjenesten fra kl. 10.30 og etter gudstjenesten til kl. 14.00. Stengt i skolens ferier.

Det går veier og stier inn til kapellet, og vinterstid går flere av Skiforeningens løyper rett forbi. Kapellet ligger i et av de mest trafikkerte områdene av Bærumsmarka vinterstid.

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Blekketjern - Haslumseter 2,6 km 26.02.2024 Klassisk og fristil
Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 0,8 km 26.02.2024 Klassisk og fristil
Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 0,8 km 26.02.2024 Klassisk og fristil
Hestemyra - Haslumseter 1,4 km 07.04.2023 Klassisk og fristil

Blekketjern - Haslumseter

Lengde

2,6 km

Sist preparert

26.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Brunkollen - Setertjern - Haslumseter

Lengde

0,8 km

Sist preparert

26.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen

Lengde

0,8 km

Sist preparert

26.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Hestemyra - Haslumseter

Lengde

1,4 km

Sist preparert

07.04.2023

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype