Ville Asdøljuvet

Snøsmelting og mye nedbør gjorde turen til Asdøljuvet i Vestmarka ekstra spennende.

Tekst: Trine Rom Giving og Siri Beisvåg Rom 

Published 5/26/2021

Affiliates