Naturglede: Å være ute i naturen med andre bidrar til psykiske og fysiske velvære, viser forskning.

- Setter spor for alltid 

Tusenvis av barn får sitt første møte med Marka denne høsten. – Behovet for å skape gode naturopplevelser er større enn noensinne, sier prosjektleder Cathrine Birkelid.
Published 10/13/2022

Å være ute i naturen med andre bidrar til psykiske og fysiske velvære, viser forskning. Det merker også Skiforeningens prosjekt Friluftsglede. Interessen blir større for hvert år som går.

Drøyt 40 skoler deltar i år med tredje- og fjerdeklassinger. Mottagsklasser er godt representert. For enkelte har det bare gått noen dager fra ankomsten til Norge, til det første møte med tjukk granskog.

Søker skogens ro

Det er et stort behov for å komme seg ut, være aktiv. Men også å søke stillhet og ro.
– Slike skogsmøter kan sette spor for alltid, sier Cathrine Birkelid i Skiforeningen. Nettopp det er poenget med Friluftglede, ifølge Birkelid. At dette skal være starten på et livslangt forhold til nærnatur.

Møte med nærskogen

De siste årene har Skiforeningen satset tungt på å få flest mulig barn til å bli kjent med sin egen nærskog. For noen kan den virke skummel i starten, som en villmark full av farer. Det går fort over, ifølge Birkelid.  
Det gjør noe med forholdet til skogen når du får tråkket nye stier, brukt kompass, observert dyreliv, tatt deg frem i krevende terreng, klatret, balansert, spikket og smakt på gjøksyre - og kanskje en liten maur.   
– Det gir enorm mestringsfølelse å beherske vill natur. Mange er forsiktige i starten. Men etter noen timer føler de fleste seg på hjemmebane.

Dette er Friluftsglede

  • 3500 barn deltar i år
  • 46 skoler er påmeldt
  • I tillegg deltar mange barn med familiene sine på aktivitetsdager i helgene og på Skiforeningens ulike ferietilbud.
  • Tilbudet leveres fullfinansiert til skolene, takket støtte fra være gavegivere, stiftelser og det offentlige. 
  • Drøyt 40.000 barn har deltatt siden oppstarten i 2008

Livslang markaglede: Målet er å gi barna trygghet og kunnskap nok til å få et nært og livslangt forhold til Marka, sier prosjektleder Cathrine Birkelid. Foto: Christine Amdam

Affiliates