Dag Kaas til minne

Det er med stor sorg friluftslivet i Norge har mottatt meldingen om Dag Kaas sin bortgang.
Published 11/9/2022 Updated 11/10/2022

Kaas var styreleder i Skiforeningen fra 2004 til 2008 og Rådsmedlem fra 2008 til 2017. Han var styreleder i Norsk Friluftsliv, paraplyen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, fra 2010 til 2016. Dette var en periode hvor friluftslivet fikk et fornyet løft og styrke, ikke minst gjennom Friluftslivets år 2015, som engasjerte mange i befolkningen på ulike arrangementer.

Kaas bidro også aktivt til at den for mange ukjente fellesorganisasjonen FRIFO fikk endret navn til Norsk Friluftsliv, og som satte dagsorden i mange samtaler om bruk av norsk natur. I samarbeid med myndighetene ble også friluftslivets rammevilkår vesentlig styrket i perioden. Kaas var særlig opptatt av bredde- og lavterskel aktivitet for folk flest. Til stadighet minnet han oss og andre om friluftslivets bidrag til folkehelsen, og som økonom tok han ofte til orde for de store samfunnsøkonomiske gevinstene ved aktivitet i natur.

Med sin store kunnskap om idretten var han også opptatt av å bygge broer, og at idretten og friluftslivet må samarbeide for å fremme de gode opplevelsene ved å være i aktivitet. Idretten og friluftslivet er to store folkelige bevegelser og kilde til fysisk aktivitet i Norge. Dag Kaas har satt store spor i de begge. Friluftslivet er takknemlig for arbeidet han la ned for oss i viktige år, og våre tanker går til familien som mistet sin kjære så altfor tidlig.

Skiforeningen ved styreleder Bodil Høstmælingen, Norsk Friluftsliv ved styreleder Knut Hærland, tidligere generalsekretær Lasse Heimdal og generalsekretær Bente Lier.

Affiliates