Her kjøper du kjentmanns­håndboken

Kjentmannsmerket er Skiforeningens turorientering, som tar deg til spennende og bortgjemte steder i Marka.

Foto: Christian Haukeli

Published 9/2/2022

Her kan du kjøpe Kjentmannshåndboken

Hvor mottar jeg kjentmannsmerket?

Merke kan hentes ut i Skimuseet i Holmenkollen, for åpningstider se her. Innløsning av ett Kjentmannsmerke er inkludert i håndboken. Er dere flere som går turene på samme bok er det mulig å kjøpe tilleggsmerker. 

Du kan registere turene ved å noterer dato ved siden av den enkelte posten i GPS-skjemaet på side 124 i boken, så kan vi stemple og kvittere ut merkevalør på den åpne plassen nederst på siden. Eller kan du printe og benytte dette skjema: Kjentmann_registrering.pdf

Hva er kjentmannsmerket?

Kjentmannsmerket er en turguide som leder deg til 50 spennende steder i Marka i løpet av en toårsperiode. Disse kaller vi kjentmannsposter. Hensikten er å gi inspirasjon til varierte turer i Marka både sommer og vinter.

Hva er kjentmannshåndboken?

De 50 postene er samlet i kjentmannshåndboken. I den er hver post beskrevet med historikk, utsikt eller artige naturfenomener. Vi gir en anbefaling om posten er egnet på sommer- eller vinterføre og om den er barnevennlig eller ikke. Postene er valgt utfra sin spennende fortid eller særegne natur. Boken er rikt illustrert med historiske og nyere bilder fra postene og kartutsnitt for hver post.

Postene er fordelt på alle marker rundt Oslo, fra Hurumlandet og Kjekstadmarka i sør, til Vestmarka i vest og Krokskogen, Nordmarka og Romeriksåsene i nord, Østmarka i øst og til Sørmarka i sørøst. 

Hvordan fungerer dette?

Hver post er markert med en grønn posttavle i A4-størrelse hvor postplakaten er festet. På tavlen er det festet en klippetang som du bruker til å lage et klipp i håndboken på hver post du har vært på.

Postene står ute i to år og du kan løse inn et kjentmannsmerke i gull, sølv eller bronse etter å ha tatt hhv. 40, 25 eller 15 av postene i en håndbok.

Håndboken til kjentmannsmerket gir deg en god anledning til å oppsøke nye turmål og oppdage andre, spennende områder av Marka enn de du vanligvis ferdes i.

Har du tatt merket (minimum 15 poster) i fem perioder, kan du innløse et jubileumsmerke.

Hva trenger du for å delta:

  • Turguiden kjentmannshåndboken
  • Turkart 1:50 000 for områdene Vestmarka, Nordmarka (gjerne både sommer- og vinterkartet) og Østmarka.

Lansering

Kjentmannshåndboken 2022 - 24 ble lansert 4. september 2022 kl.10:30 på Haslumseter i Bærumsmarka. 

Vanskelighetsgrad

Kjentmannsmerket er en form for «kulturminneorientering». Postene er relativt enkle å finne og man trenger normalt ikke å bruke kompass. 1:50 000-kartene er en forholdsvis «grov» målestokk, men bokens beskrivelse av terreng og adkomst er til god hjelp i postjakten.

Affiliates