Lover og regler

Flere lovverk regulerer tilretteleggingsarbeidet. Har du oversikt? Her finner du noen av de mest sentrale.
Publisert 25.09.2023

Lover og regler

Skiforeningens egne erfaringer

  • For å lykkes i samarbeidet med grunneiere, er det helt avgjørende i hvilken rekkefølge ting gjøres.
  • Ta kontakt med grunneier før dere setter i gang noe arbeid. Vær tydelig på hva dere ønsker å gjøre.
  • Skiforeningen har ansvar for 2 000 km med skiløyper hos ca. 2 000 grunneiere. Med unntak av rundt 10 skriftlige avtaler, er alt basert på muntlige avtaler. Vi erfarer at dette ofte er et gjensidig ønske.
  • Vi tilstreber at tilrettelegging av skiløyper skal være en vinn-vinn situasjon for grunneiere og oss. Vi får kjørt skispor (som bidrar til aktive og meningsfulle liv i området/kommunen), grunneier får vedlikeholdt driftsveier, ved å kanalisere turfolket til skiløypene unngår man at folk går «overalt», man skåner plantefelt, vilt osv.
  • Vår erfaring at gode personlige relasjoner er nyttig. En god dialog med grunneier gjennom året er gull verdt den dagen dere trenger å gjøre noe. En kaffekopp i ny og ne skal ikke undervurderes.
  • Skiforeningen betaler ingen grunneiere for bruk av grunn. Som ideell organisasjon har vi ikke økonomi til det.
  • Stikkord i samarbeidet med grunneiere er: ærlighet, ydmykhet, respekt og gjensidig tillit. 

 

Norske skispor

Et landsdekkende kompetansenettverk 

Etablert i 2019, ledes av Skiforeningen

Kontakt: post@skiforeninge.no

 

Samarbeidspartnere