Elvelangs i Vestre Bærum

Maikveld

Foto: Erik Unneberg, 28.05.2005

Turinformasjon

Lengde:

14,1 km

Område:

Vestmarka

Gradering:

Lett

Beskrivelse

Isielva og Lomma er to elver som har sine kilder på Krokskogen. De renner begge inn i Bærum idet de forlater Hole, og ved Vøyenenga slår seg sammen til å bli Sandvikselva, som renner ut i Oslofjorden ved Sandvika. På denne turen får du sjansen til å ta de nedre deler av de to elvene nærmere i øyesyn.

Turen starter ved Skuibakken, der det både er parkeringsplass og bussforbindelse nede på den gamle E16, som du skal sykle sørøstover på frem til Vøyenenga. Det er lite trafikk på denne veien, og du har dessuten gang- og sykkelvei du kan benytte. Isielva har du på venstre hånd, og ta gjerne en tur over veien for å se nærmere på elva. Spesielt hvis du sykler her tidlig på sesongen, kan den være ganske livlig noen steder. Gjennom andre partier kan den flyte temmelig døsig av sted, særlig på varme sommerdager.

Ved Kirkerudbakken på Vøyenenga svinger du til venstre, og kommer da inn på turveien som fører deg til elvemøtet, altså der de omtalte elvene blir til Sandvikselva. Herfra sykler du nordover på grusvei på vestsiden av Lomma. Det går noe oppover etter hvert, og du krysser Brynsveien på ferden.

Turveien går snart over til å bli asfaltert gang- og sykkelvei. Du passerer Glitredammen, og like etter er du ved handelssenteret på Bærums Verk. Hvis du trenger påfyll av mat og drikke, er det bare å stikke innom matbutikken her! Uansett er det fint med en pause her, og fossen og strykene Lomma lager her, er virkelig verdt å se på.

Omtrent åtte kilometer er nå tilbakelagt. Hittil har det vært kun små bakker, men nå venter 1,5 kilometer med solid motbakke med grus som underlag. Det er nemlig turveien fra Bærums Verk til og gjennom boligområdet Gullhaug du skal ta for deg på denne delen av turen. Stigningen er på ca. 100 høydemeter, men når den er unnagjort, er du på turens høyeste punkt, som er snaut 200 moh.

Herfra er det bare å rulle nedover skogsbilveien på østsiden av Eineåsen, der det er lysløype om vinteren. Du kommer til Gommerud, der du krysser hovedveien og fortsetter på turveien gjennom Rykkinn, frem til Rykkinnveien. Her tar du til venstre, og ved Økriveien rett etterpå gjør du en ny høyresving. Da er det ikke lenge før du er nede på gamle E16 (Ringeriksveien), etter å ha syklet over Isielva på Nybrua. Ved å ta til høyre her, sykler du den siste biten tilbake til Skui, der du startet turen.

God tur!

Samarbeidspartnere