Hovdehytta

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00

Servering:

Nei

Overnatting:

Ja
Egen hjemmeside
Tirsdagsturer: Hovdehytta

Foto: Per Sørhaug, 16.09.2008

Om Hovdehytta

Ligger høyt og fritt på Furuåskollen med panoramautsikt over Asker, Oslofjorden og Marka. Hytta er på 37 kvm. Slakter Thoralv Hovde fra Asker kjøpte i 1921 tomten ute på Furuåsen av Anton Solli, eieren av Solli gård. Her bygget Hovde i 1922 en liten jakthytte som han brukte i årene frem til krigen. I 1957, flere år etter Hovdes død, ble hytta overdratt til Luftforsvaret. Hovdehytta ble nå "Luftvakthytte". Eldre Heimevernsfolk bemannet hytta på frivillig basis og holdt herfra øye med luftrommet over Oslo-området. I begynnelsen av 1960 årene ble Nike batteriet på Rustan bygget og Luftforsvarets behov for denne vakttjenesten på Hovdehytta forsvant. "Karagruppa" i Asker Skiklubb ved Arvid Fossum skrev i 1990 et brev til Forsvaret med forespørsel om å overta hytta som nå begynte å forfalle. Svaret fra Forsvaret var at Befalsforeningen i Hjemmevernet i Asker og Bærum skulle disponere hytta i 10 år, frem til 2000. "Karagruppa" ga seg ikke, brev ble sendt til Forsvarets Bygningstjeneste i september 2002 og på nytt i 2004. "Karagruppa" har hele tiden ønsket å restaurere stedet og la det bli et turmål for Askers befolkning. Hva Asker kommune nå gjør med stedet er foreløpig ikke avklart. Det blir spennende å følge Hovdehyttas videre historie."

Kilde: Kjell Jacobsen i "Karagruppa" eller "Skaukara" som de også kalles (Asker Skiklubbs seniorgruppe).

I desember 2005 vedtok formannskapet i Asker at Hovdehytta selges til Turistforeningen for 110.000 kr. Dette er dermed en av DNT Oslo og Omegns nyeste hytter. Foreningen markerte åpning av hytta 29.09.07.

Leies ut etter avtale med DNT Oslo og Omegn.

Enkleste adkomst er fra Solli hvor det er godt med parkeringsplass. Derifra er det 2 km på vei og sti. Fra Bergsmarka er det kort, bratt og ulendt sti og vanskelige parkeringsforhold. Denne ruta er ikke egnet vinterstid. Nærmeste holdeplass for buss er Sem. Med sykkel kan du komme på skogsvei fra Vestmarksetra/Franskleiv 7-8 km eller opp fra Sem eller Asker, forbi Bergsmarka og Solli. Følg blåmerket sti 800 meter sørover til hytta. Om vinteren går det upreparert skiløype forbi hytta. Mustadkroken (DNT Oslo og Omegn) ligger ca 17 km nord for hytta.

Samarbeidspartnere