Grønmo - Trollvann - Smørhullet

Løypenr:

692

Lengde:

3,1 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

23.02.2022

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Område:

Østmarka
Løypa går fra Grønmo og innover på veien nord for gjenbruksstasjonen. Etter ca. en kilometer ser du et nettinggjerde på høyre hånd. Her lå den kjente Langbråten, som er omtalt i Østmarksboka til Sigurd Senje. Plassen var sommersted for den engelske konsul Thomas Sewell. Stedet ble etter hans tid mye brukt som festlokale for befolkningen i området. Nå er det deponi for spesialavfall innenfor inngjerdingen.

Videre kommer vi til Sølvdobla, et lite tjern som beveren har hevet så mye at skogvesenet måtte heve veien ca en meter. Øst for vannet går det en blåsti til høyre som leder til Dølerud. Ved denne stien krysser en av de mest kjente hoppbakkene fra 1930-40-årene. Motbakken på sletta viser hvilken innsats ungdommen gjorde for å kunne hoppe på ski den gangen.

Straks etter Sølvdobla tar løype 169 til venstre mot Østmarkskapellet. Vi fortsetter videre forbi Trollvann. 400 meter etter vannet tar løype 172 av sørover mot Askevann og Sandbakken. Vi holder til venstre, og kommer snart fram til nok et løypekryss. Her går en scooterpreparert løype til venstre - over Langvann og videre til Øgården (løype 695).

Vi holder til høyre, og er straks framme ved Smørhullet. Dette er et viktig knutepunkt for løypene i denne delen av Østmarka. Herfra går det nok en løype i retning Sandbakken - løype 287 til Klokkerudmyrene. Løype 170 går nordover til Petersbråtan. Både fra denne, og fra løypa over Langvann er det forbindelse videre bl.a. til Nøklevann, Rustadsaga og Mariholtet.
Vinterferieidyll i Østmarka

Foto: Aina Grymyr, 22.02.2018

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 2,4 km 23.02.2022 Klassisk
Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 2 km 19.03.2018 Klassisk
Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 2,7 km 23.02.2022 Scooter
Smørhullet - Langvann - Øgården 3,4 km 13.03.2019 Scooter
Smørhullet - Petersbråtan 1,9 km 24.02.2022 Scooter

Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet

Lengde

2,4 km

Sist preparert

23.02.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet

Lengde

2 km

Sist preparert

19.03.2018

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Lysløypa Skullerudstua - Grønmo

Lengde

2,7 km

Sist preparert

23.02.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Smørhullet - Langvann - Øgården

Lengde

3,4 km

Sist preparert

13.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Smørhullet - Petersbråtan

Lengde

1,9 km

Sist preparert

24.02.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grønmo 160 Innfallsport (parkering) Østmarka
Smørhullet 213 Generelt stedsnavn Østmarka
Trollvann 215 Vann, tjern Østmarka

Grønmo

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Smørhullet

Moh

213 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Trollvann

Moh

215 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere