Fiskelaushytta

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00
Ikke servering
Egen hjemmeside
Vinterlig ved Fiskelausa

Foto: Nina Didriksen, 12.01.2017

Om Fiskelaushytta

Fiskelaushytta ligger ved tjernet Fiskelausa (tidligere drikkevann) i Lørenskog kommune, 3 kilometer fra Losby. Hytta ble satt opp og eies av Vannverket på Romerike, og ble brukt i driften. I 2019 inngikk DNT Oslo og Omegn en leieavtale med vannverket, slik at hytta nå er tilgjengelig for turfolket. Den har strøm, men ikke innlagt vann. Det er fire sengeplasser i hytta, som drives av Lørenskog turlag. Det er kanoer til utlån for de som overnatter i hytta.
Skogsbilvei frem til hytta er stengt med bom. Hytta er tilgjengelig til fots, med barnevogn og rullestol og sykkel.
På vei: Fra Losby Besøksgård, følg veien inn til Mønevann og deretter til høyre (litt tilbake) på vei opp bakkene til Fiskelausa. Ca. 3 km.

På sti: Følg turvei inn bak Losby Gods, forbi driving range (enden) og inn i skogen. Derfra lett kupert sti langs Endtjern til Fiskelaushytta. Ca 3 km.

Parkering: Losby P (utfartsparkering) eller ved Losby Besøksgård.

Nærmeste bussholdeplass: Sørlihavna.