Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua

Løypenr:

235

Lengde:

10,6 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

19.03.2021

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Nordmarka syd
Utgangspunktet for denne løypa er krysset vest for Skjærsjødammen. Her møtes løype 708 fra Hammeren, løype 1375 fra Ullevålseter og løype 712 fra Østre Aurtjern.

Løypa går over til østsiden av Skjærsjøen, og videre i jevn motbakke opp lia. Etter vel 2 kilometer flater den ut, og fortsetter i småkupert terreng. 3 kilometer fra start går løype 1516 til høyre - gjennom Øyungslia til Øyungsdammen. Vår løype fortsetter forbi Rypetjern til Rottungen. Her kan du ta til venstre mot Bjørnholt eller til høyre mot Øyungen (løype 365).

Etter en stigning ved Rottungen, fortsetter løypa på flat skogsbilvei (Tiurleiksveien) til den stiger opp mot Myrtjernhøgda. Her går løype 375 til venstre Bjørnholt. Så bærer det ned Middagsdalen til Fortjern. Her går løype 131 til høyre mot Delebekken og Hakadal. Vi tar til venstre her, og tar fatt på siste etappe over Bonnamyra og fram til Kikutstua. Man kan også gå over Bjørnsjøen det siste stykket til Kikut.

Fra Kikut fins det en rekke alternative løyper å velge mellom, både innover i Nordmarka og tilbake i retning byen.
Kald

Foto: Eivind Molde, 19.01.2019

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Hammeren - Skjærsjødammen 2,8 km 13.03.2021 Klassisk
Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 11,7 km 25.03.2021 Klassisk og fristil
Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 7,5 km 16.03.2021 Klassisk og fristil
Skjærsjødammen - Aurtjern 1,6 km 25.03.2021 Klassisk
Skjærsjødammen - Ullevålseter 1,1 km 25.03.2021 Klassisk

Hammeren - Skjærsjødammen

Lengde

2,8 km

Sist preparert

13.03.2021

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua

Lengde

11,7 km

Sist preparert

25.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård

Lengde

7,5 km

Sist preparert

16.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Skjærsjødammen - Aurtjern

Lengde

1,6 km

Sist preparert

25.03.2021

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Skjærsjødammen - Ullevålseter

Lengde

1,1 km

Sist preparert

25.03.2021

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kikutstua 357 Skiforeningsstue Nordmarka syd
Skjærsjødammen 258 Vann, tjern Nordmarka syd

Kikutstua

Moh

357 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Skjærsjødammen

Moh

258 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere