Langtur til Moss

Gammel industrihistorie
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 12.05.2012

Turinformasjon

Lengde:

66,3 km

Område:

Nesoddmarka

Beskrivelse

Nesoddlandet på langs, nedover gjennom Follo og helt til Moss. Det er vel seks og en halv mil fra Nesoddtangen. Foruten fylkesveier med varierende biltrafikk skal vi innom gruslagt bygdevei, en nedlagt jernbanetrasé og en kyststi. Bor du i Oslo, kan du få en fin start på turen om du tar båt fra Aker brygge til Nesoddtangen. Det er bare 25 minutter. Tilbake fra Moss kan du ta toget.

Fra brygga på Nesoddtangen sykler vi sørover fylkesvei 156. Vi følger den gjennom lett terreng til krysset ved Nesodden kirke. Herfra kunne vi fortsatt på "den brede vei", men legger i stedet kursen inn mot midten av Nesoddlandet.

Vi tar til høyre mot Fjell, og får knappe 50 høydemeter med stiging på ca. 1,3 kilometer av Kirkeveien. Fra Fjellkrysset sykler vi så strake veien sørover på Midtveien - gjennom et landskap som veksler mellom jordbruksland og områder med skog.

Ved Kløfta tar vi til høyre mot Fagerstrand, men vi skal ikke helt dit. Etter bare ca. 500 meter tar vi til venstre, inn i Agnorveien. Dette er en liten, koselig grusvei (2012) som går sørvestover i stille og rolige omgivelser gjennom skogen og forbi Agnor-gårdene.

Vi kommer ut igjen på Fagerstrandveien, og holder til venstre. Like etterpå krysser vi kommunegrensen, og har dermed forflyttet oss fra Nesodden til Frogn. Landskapet veksler nå mellom gårder og skog.

Snart er vi nede i Havsjødalen. Her var det vann for 6.000-7.000 år siden. Havet stod da rundt 70 meter høyere enn i dag, og et trangt sund mellom Oslofjorden og Bunnefjorden gjorde at Nesodden den gangen var en øy. I dag renner Havsjødalsbekken gjennom dalføret. På det laveste sykler vi ca. 20 meter over dagens havnivå.

Fra Fjell og hit har det stort sett vært flat vei eller nedoverbakke. Nå får vi denne turens tøffeste stigning. I krysset ved Holtbråtan tar vi til høyre, og tråkker oss opp Holtbråtveien. Etter ca. 1,3 kilometer er vi på toppen, og har da "klatret" nærmere 80 høydemeter.

Nå går det radig videre, først gjennom områder med skog - så kommer vi inn i det frodige kulturlandskapet som kjennetegner store deler av Frogn.

Vi krysser riksvei 23 på ei bru, svinger til høyre og fortsetter til Ottarsrud. Her tar vi til venstre, og har Korsegården som neste mål. I krysset ved Huseby følger vi hovedveien ned bakken mot høyre. Ved Bakker bru passer vi på å følge hovedveien mot venstre. Men ca. 300 meter senere forlater vi bilveien og tar inn til høyre, på Smebølveien. Gårdsveien vi straks får på høyre side kan vi overse, og fortsetter rett fram. Kontrasten er stor til veien vi nylig forlot, for her er det ingen gjennomgangstrafikk.

Rundt 4,6 kilometer fra Ottarsrud svinger Smebølveien 90 grader til venstre. Men her fortsetter vi rett fram i Kvestadveien. I neste kryss følger vi denne videre mot venstre. Vi kommer fram til E6, krysser den på ei bru, og er straks ved Korsegården. Dette er fra gammelt av et viktig trafikknutepunkt her i området. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden.

Vi fortsetter rett fram i retning Vestby. Fram til Vestby vanntårn følger vi Gamle Mossevei. Også her er vi på historisk grunn. Dette er nemlig den gamle innfartsveien til Oslo fra sør. Her gikk Den Fredrikshaldske Kongevei, som ble bygd på 1600-tallet. Veien gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania, og var i bruk i rundt 250 år, før den fikk avløsning av den betydelig bedre Mosseveien i 1860-årene. Her følger kongeveien og Mosseveien altså samme trasé. Andre steder valgte de en annen trasé da Mosseveien ble bygd.

Ved vanntårnet sykler vi inn på Vestbyveien, som vi følger fram til rundkjøringen ved Vestby stasjon. Vi krysser sporet, og fortsetter gjennom Garderveien. Ca. 500 meter fra rundkjøringen skiller gang- og sykkelveien lag med bilveien, og dreier mot venstre gjennom et boligområde. Vi følger veien videre mot høyre, bort til Sundby, og krysser Garderveien ved Vestby naturbarnehage.

På gang- og sykkelvei sykler vi sørover langs Gamle Mossevei - men vær OBS - for ca. 300 meter etter at vi har krysset veien gjennom en undergang, skal vi ned til høyre - til Kjenn. Nederst i bakken tar vi skarpt til venstre, og får snart Kjennstjernet på høyre side.

Nå befinner vi oss på det som tidligere var traseen til Østfoldbanen. Her gikk toget mellom Vestby og Hølen fram til 1996, da ny trasé med dobbeltspor stod klar.

Så nå er det bare å sykle videre sørover i jernbanens spor. På siste del av strekningen kan det være noe steinete, men det går helt fint å sykle her. Størstedelen av denne veien går gjennom skog, men så åpner kulturlandskapet seg når vi kommer fram til Hølen. Vi passerer Bruer og tar til venstre, forbi en barnehage og opp en liten bakke. På den andre siden av høyden tar vi til høyre i Bruerveien, og triller ned mot torget i Hølen.

Rett før torget tar vi til høyre, inn i Store Strandgate. Over oss ser vi den gamle jernbanebrua som troner høyt over Såna (Hølenelva). Brua ble bygget i 1879 og var altså i bruk fram til 1996, da ny bru, litt lenger nede i Hølendalen, ble tatt i bruk - med sine to spor. Hølen holdeplass lå rett nord for brua. Den ble klar i 1931.

Vi sykler ut av Hølen, og når Gjølstadveien gjør en stor høyresving, tar vi til venstre, inn under jernbanebrua og de to motorveibruene (E6), som kom to år senere. De er 416 meter lange. Vi er nå på vei nedover langs Såna. Det er en stille og rolig grusvei vi sykler på, og her får vi følelsen av å befinne oss langt utenfor allfarvei.

Går vi tilbake til det 17. århundre, var det ganske annerledes her. Langs elva lå det flere sagbruk som skar tømmer for eksport til Europa. Den gangen lå landet nesten 1,5 meter lavere enn nå, og flatbunnede nederlandske farkoster skal etter sigende ha seilt opp elva fra Son for å hente trelast.

Elveveien fører oss ut til fjorden, og Sonskilen båthavn. Vi tar til venstre over brua, og så inn Sagaveien til sentrum i Son. Torget er et fint sted å raste. Hva med en liten tur langs bryggene eller rundt om i smale, bratte gater?

Vi skal nå følge kysten av Oslofjorden videre sørover til Kambo. Via Storgata kommer vi inn på Brevikveien, og vi holder oss på den en god stund. Underveis går det avstikkere ned til fine badesteder.

Ved boligområdet Sjøhagen må vi være OBS. Vi kunne for så vidt fortsatt rett fram og så tatt til høyre på hovedveien, men vi tar i stedet til høyre her - inn Kulpeåsen (ca. 4,2 kilometer fra torget i Son). Vi gjør det fordi vi vil oppleve Kyststien i Østfold (ja, vi har nettopp syklet fra Akershus og inn i Østfold fylke).

Etter et par hundre meter tar vi igjen til høyre (andre vei), sykler ned gjennom bebyggelsen og videre rett inn på en grusvei. Nå er vi på Kyststien, og kommer inn i et idyllisk og fint område - stien svinger til venstre og ned en bakke til fjorden. Videre sykler vi tett inntil Kulpestranda, et populært friområde med flotte bademuligheter. Kulpeholmen ligger rett utenfor. Utenfor der igjen er Mossesundet og Jeløya.

Vi fortsetter gjennom skogen (Kulpestien) og ned en liten bakke. Ta gjerne en titt på informasjonstavla som forteller om Kyststien. I møtet med Osloveien tar vi til høyre, forbi Kambo stasjon og videre langs hovedveien.

Men siste del av denne turen skal delvis tilbringes i Mosseskogen. Ca. en kilometer fra stasjonen tar vi av mot høyre, opp Kilsbakken. I samme trasé som Den Fredrikshaldske Kongevei går turen sørover gjennom Mosseskogen i ca. 1,5 kilometer, fram til Molbekk.

Vi fortsetter gjennom Gamleveien og Rådyrveien, og kommer etter hvert inn i bymessig bebyggelse. Et par store tavler med informasjon om Kyststien kan være vel verdt å studere. Vi følger kystveiskiltene og kommer inn i Røysveien.

Når den slutter, tar vi til høyre, og sykler videre med gamle arbeiderboliger på begge sider av gata. Vi krysser Mosseelva på Storebro, som er tusenårssted i Moss. Her har vi god utsikt ned mot det som er industriens vugge i Moss, og tar ned til høyre. Vi kommer da inn i Henrich Gerners gate.

Flere fabrikker etablerte seg tidlig her, og ved Mossefossen lå sager, brennevinsbedrifter, bryggeri og møller. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner i dette området. Nå er området rehabilitert, og inneholder en rekke kulturelle institusjoner: Kino, bibliotek, kafeer og restauranter, museum, kunstgallerier osv.

Via Sundstredet, Bryggekanten og Jernbanegata kommer vi fram til Moss stasjon - turens mål. Deler av denne strekningen er gamle kai- og industriområder som nå er boliger.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Berger - Nesoddtangen Berger Nesoddtangen 4,6 km Offentlig vei
Nesodden kirke - Berger Nesodden kirke Berger 3,1 km Offentlig vei
Nesodden kirke - Fjell Nesodden kirke Fjell 3,5 km Offentlig vei
Fjell - Kløfta Fjell Kløfta 5 km Offentlig vei
Havsjødalen - Kløfta Havsjødalen Kløfta 7,4 km Offentlig vei
Havsjødalen - Ottarsrud Havsjødalen Ottarsrud 4,5 km Offentlig vei
Ottarsrud - Korsegården Ottarsrud Korsegården 6,8 km Offentlig vei
Vestby - Korsegården Vestby Korsegården 7,3 km Offentlig vei
Hølen - Vestby Hølen Vestby 7,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Son - Såna - Hølen Son Hølen 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Son - Kambo Son Kambo 5,4 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Moss - Kambo Moss Kambo 6,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Berger - Nesoddtangen

Fra Berger Til Nesoddtangen Lengde 4,6 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nesodden kirke - Berger

Fra Nesodden kirke Til Berger Lengde 3,1 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nesodden kirke - Fjell

Fra Nesodden kirke Til Fjell Lengde 3,5 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Fjell - Kløfta

Fra Fjell Til Kløfta Lengde 5 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Havsjødalen - Kløfta

Fra Havsjødalen Til Kløfta Lengde 7,4 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Havsjødalen - Ottarsrud

Fra Havsjødalen Til Ottarsrud Lengde 4,5 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ottarsrud - Korsegården

Fra Ottarsrud Til Korsegården Lengde 6,8 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Vestby - Korsegården

Fra Vestby Til Korsegården Lengde 7,3 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Hølen - Vestby

Fra Hølen Til Vestby Lengde 7,9 km Område Follomarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Son - Såna - Hølen

Fra Son Til Hølen Lengde 4,1 km Område Follomarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Son - Kambo

Fra Son Til Kambo Lengde 5,4 km Område Follomarka Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Moss - Kambo

Fra Moss Til Kambo Lengde 6,7 km Område Mossemarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Samarbeidspartnere