Son - Såna - Hølen

Rutenr:

558

Lengde:

4,1 km

Område:

Follomarka

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Langs Såna inn til Hølen - slik går traseen du skal sykle. Det er en koselig og fredfull strekning, der sjansene til å møte biler er mininal, bortsett fra helt i starten og i enden av ruta.

Utgangspunktet er torget i sentrum av Son. Dersom du står med sjøen bak deg, skal du først sykle opp til øverste ende av torget. Så tar du til venstre og sykler et kort stykke gjennom Storgata. Deretter tar du første vei til venstre. Dette er en liten gang- og sykkelvei - og når den er slutt, sykler du videre forbi en butikk og en kiosk, gjennom Sagaveien og ut på hovedveien. Her tar du til venstre, og krysser brua over Såna. På venstre side har du nå Sonskilen båthavn.

Rett etter brua tar du til høyre, inn på en liten grusvei som heter Elveveien. Nå starter selve turen langs Såna. Her er det gjennomkjøring forbudt for biler. Selv om du passerer ett og annet bolighus, får du etter hvert følelsen av å befinne deg langt utenfor allfarvei.

Men det var ganske annerledes her om vi går tilbake til det 17. århundre. Langs elva lå det flere sagbruk som skar tømmer for eksport til Europa. Den gangen lå landet nesten 1,5 meter lavere enn nå, og flatbunnede nederlandske farkoster skal etter sigende ha seilt opp elva fra Son for å hente trelast.

I starten går veien tett ved elva. Etter hvert blir avstanden større. Stigningen er minimal. Samtidig som du får øye på en kyllingfarm langs veien, ser du også noen svære bruer høyt over Hølendalen. Like etter at kyllingfarmen er passert, sykler du inn under disse bruene. Jernbanebrua ble tatt i bruk 1996 og motorveibruene (E6) to år senere. De er 416 meter lange.

Rett etter bruene kommer du inn på Gjølstadveien, og tar til høyre. Du krysser Såna, sykler inn i Store Strandgate, og er dermed inne i Hølen. Hølen kalles gjerne "stedet med bruene", og bru nr. to krysses når du holder til venstre i neste kryss. Bru nr. tre ser du snart høyt over gata - nemlig den gamle jernbanebrua som ble brukt fra 1879 til 1996.

Snart får du torget på høyre side, og der slutter vår rute. Nå kan du evt. fortsette over Mærø bru i retning Sonsveien (rute 561 på den gamle jernbanetraseen eller rute 559 via Såner kirke). Rute 560 går til venstre mot Kjenn og Vestby, også den i nedlagt jernbanetrasé i starten. Rute 707 går inn i Dronningveien og videre til Garder.
Pinseaften

Foto: Eivind Molde, 26.05.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hølen 25 Innfallsport (parkering) Follomarka
Son 2 Generelt stedsnavn Follomarka

Hølen

Moh

25 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Son

Moh

2 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere