Moss st. - Krapfoss - Mosseporten

Rutenr:

792

Lengde:

4,1 km

Område:

Mossemarka

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta starter ved Moss stasjon. Herfra skal du østover gjennom byen. Du sykler først et lite stykke bortover Jernbanegata, så opp til venstre i Værlegata, deretter til høyre og gjennom rundkjøringen - inn i Vogts gate. Det er fortau her, men ikke adskilt gang- og sykkelvei før på siste del av denne strekningen (2013).

I neste rundkjøring holder du svakt til høyre, og sykler inn i Abels gate. Det er skiltet mot Krapfoss. Nå er det langt mindre trafikk enn i starten. Etter nærmere 700 meter tar Vålerveien til venstre, og den skal du følge videre.

Du kommer ut på Krapfoss bru, og ser nedre Vansjø på begge sider. Den eldre formen av navnet er Krappifors, som betyr Trangfossen. Det henspeiler på et trangt elveløp med foss eller stryk. Fram til 1887 markerte Krapfossen skillet mellom øvre og nedre Vansjø, med en høydeforskjell på ca. 2,5 meter, ifølge Moss kommune.

Turen går videre gjennom rolige boligområder, og ved Eikaveien og H.Kildahls vei krysser du Vansjøstien (rute 809). Snart er du framme ved Mosseporten. Du tar til høyre på gang- og sykkelvei, passerer under E6, og tar straks etter til venstre under Vålerveien. Nå har du det store kjøpesenteret rett framfor deg, og holder til høyre. I krysset nord for bensinstasjonen tar du til venstre, i Patterødveien. Rett forbi senteret ender ruta, i bunnen av en bakke.

Herfra går det en turvei inn i skogen på høyre side. Sykler du inn på den, kan du komme til Vanembukken (rute 793) eller Thorbjørnsrød (rute 810 på Vansjøstien). En annen del av Vansjøstien kan du følge tilbake til sentrum - da fortsetter du rett fram og tar straks til venstre igjen - i rute 811 til Nesparken og Mossefossen (ruta fortsetter gjennom det gamle industriområdet til Moss stasjon). Sykler du et stykke i samme retning, og så legger kursen mot nord, kan du komme til Kambo i rute 807. Tar du høyre og sykler innover Noreveien, kommer du til Noreødegården, og kan fortsette rett inn i Mossemarka (rute 808 til Skihytta).
Krapfoss

Foto: Eivind Molde, 29.09.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Moss 10 Generelt stedsnavn Mossemarka
Mosseporten 28 Innfallsport (parkering) Mossemarka

Moss

Moh

10 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Mossemarka

Gå til sted

Mosseporten

Moh

28 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Mossemarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere