Mossemarka

Om Mossemarka

Mossemarka er småkupert med en blanding av skogsområder, inn- og utmark og en god del myrpregede våtmarksområder. Markas høyeste punkt ligger drøyt 100 meter over havet. Den sydvestlige delen av Mossemarka, til sammen 13500 dekar, er servituttbelagt med byggeforbud.

Løypepreparering

Løypeprepareringen i Mossemarka fordeles mellom Moss skiklubb og HIK Ødemørkstua. Løypeprepareringen foregår på dugnadsbasis, og målsettingen er å gi best mulig forhold for skigåing når det er snø nok, spesielt i lysløyper og i hovedtraseer.

Løyper

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 3,6 km 02.01.2024 Klassisk
Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 3 km 14.02.2024 Klassisk
Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 1,3 km 03.01.2024 Klassisk og fristil
Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 1,7 km 02.01.2024 Klassisk
Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 1,6 km 03.01.2024 Klassisk

Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk

Lengde 3,6 km Sist preparert 02.01.2024 Gå til løype

Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk

Lengde 3 km Sist preparert 14.02.2024 Gå til løype

Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden]

Lengde 1,3 km Sist preparert 03.01.2024 Gå til løype

Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss

Lengde 1,7 km Sist preparert 02.01.2024 Gå til løype

Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa]

Lengde 1,6 km Sist preparert 03.01.2024 Gå til løype

Sykkelruter

Navn Lengde Type Område
Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien] 3,1 km Skogsbilvei/turvei Mossemarka
Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien] 5,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Mossemarka
Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 4,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Mossemarka
Kambo - Ødemørk 3,3 km Offentlig vei Mossemarka
Vanembukken - Skihytta i Moss 1,2 km Skogsbilvei/turvei Mossemarka

Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien]

Lengde 3,1 km Område Mossemarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien]

Lengde 5,4 km Område Mossemarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk

Lengde 4,2 km Område Mossemarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Kambo - Ødemørk

Lengde 3,3 km Område Mossemarka Type Offentlig vei Gå til turen

Vanembukken - Skihytta i Moss

Lengde 1,2 km Område Mossemarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder

Navn Moh Type Område
Borgerud 32 Innfallsport (parkering) Mossemarka
Grindvoll 36 Innfallsport (parkering) Mossemarka
Kambo 4 Generelt stedsnavn Mossemarka
Kolsrød 40 Gårdsbruk Mossemarka
Kongeveien 60 Generelt stedsnavn Mossemarka

Borgerud

Moh

32 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Mossemarka

Gå til sted

Grindvoll

Moh

36 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Mossemarka

Gå til sted

Kambo

Moh

4 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Mossemarka

Gå til sted

Kolsrød

Moh

40 m

Type

Gårdsbruk

Område

Mossemarka

Gå til sted

Kongeveien

Moh

60 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Mossemarka

Gå til sted

Turer

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Kysttur fra Moss 30,6 km Sykkeltur Moss - Moss
Rundtur gjennom Mossemarka 21,5 km Sykkeltur Moss - Moss
Sykkeltur på Vansjøstien 14 km Sykkeltur Moss - Moss

Kysttur fra Moss

Lengde

30,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Rundtur gjennom Mossemarka

Lengde

21,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Sykkeltur på Vansjøstien

Lengde

14 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Stuer

Navn Område Ansvarlig Moh
Skihytta i Moss Mossemarka Diverse 101 m
Ødemørk Mossemarka Diverse 64 m

Skihytta i Moss

Område

Mossemarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

101 m

Gå til stuen

Ødemørk

Område

Mossemarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

64 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere