Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien]

Rutenr:

809

Lengde:

5,4 km

Område:

Mossemarka

Type:

Første del av denne sykkelruta går gjennom det gamle industriområdet i Moss - andre del følger Vansjøstien. Utgangspunktet er jernbanestasjonen. Du starter med å sykle nordover gjennom Jernbanegata. Etter 200 meter tar du til venstre over toglinja og så straks til høyre - nordover langs jernbanen.

Dette er gamle kai- og industriområder som nå er boliger. Det er mulig å ferdes helt ute langs kaikanten. Du fortsetter til Sundstredet og tar til høyre her - under toglinja. På venstre side er Sundstredet 2, som tidligere var fabrikken Il-O-Van. Den produserte kjøkkentøy i aluminium. I samme kvartal var Noblikk, som produserte hermetikkbokser. På høyre side var det bakeri.

Ved rundkjøringen tar du til venstre langs Storgata - bruk gjerne fortauet. Straks passeres Läntmannen, tidligere Moss Aktiemølle. Deretter sykler du inn i Møllebyen, hvor Moss by oppsto, langs fossen fra Vansjø. Her lå sager, brennevinsbedrifter, bryggeri og møller. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. Så dette kan med rette kalles industriens vugge i Moss. Nå er området rehabilitert, og inneholder en rekke kulturelle institusjoner: Kino, bibliotek, kafeer og restauranter, museum, kunstgallerier osv.

På toppen av bakken ligger Storebro, som er tusenårssted i Moss. Storebro har siden Middelalderen vært en del av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Christiania og Fredrikshald (Halden). Her har du god utsikt mot Mossefossen. Rute 564 krysser elva, og fortsetter nordover mot Kambo.

Men vår rute går inn på Vansjøstien, som starter her. Når du har elva og brua på venstre side, skal du først noen meter mot høyre, og så opp en bratt bakke. Her står det Vansjøstien på et skilt, og du fortsetter til venstre opp bakken - så til høyre over Bjerget og ned til Myra parkering. Du holder til venstre på parkeringsplassen, og finner et skilt som viser vei til Nesparken.

Herfra følger du turveien under Innfartsveien, langs Mossehallen, og fram til Nesparken. Her tar du til venstre i retning Tykkemyr. Men før sykler videre, kan du gjerne ta deg en rundtur i Nesparken. Dette er et fint friområde med flere gode bademuligheter.

Etter at du, som før nevnt, har tatt til venstre, krysser du Mosseelva på gangbru, og fortsetter på Vansjøstien. Etter en stund deler den seg - her holder du til høyre. Turveien munner ut i Krapfossveien, og her tar du til høyre. Etter ca. 350 meter på en lite trafikkert bilvei, skal du til igjen høyre, inn på Eikaveien (første del er turvei). Akkurat her - på venstre side - ligger det en steinalderboplass som er godt merket med infotavle.

Med nedre Vansjø på høyre side følger du Eikaveien fram til Vålerveien. Her tar du først til venstre og så, etter 50 meter, til høyre igjen. Nå tar du H.Kildahls vei og Fluaveien videre. Dette er veier som kun har lokaltrafikk. Ved Flua forlater du bilveien og sykler ned til høyre, på turvei. Snart kommer du til Vepsen, et flott badested.

En avstikker til badeplassen Jomfruland passeres, og nå tar du farvel med nedre Vansjø. Men Vansjøstien fortsetter opp til Thorbjørnsrød. Via Bjørnekroken kommer du fram til Bjørnåsveien. Og rett øst for krysset mellom disse veiene, finner du en informasjonstavle. Her ender vår rute. Du kan fortsette turen på Vansjøstien ved å følge rute 810 i retning Mosseporten.
Med sykkel på toget fra Moss

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.06.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Moss - Kambo 6,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Mossemarka
Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien] 3,1 km Skogsbilvei/turvei Mossemarka
Mosseporten - Nesparken - Moss st. [Vansjøstien] 5,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Mossemarka
Moss st. - Krapfoss - Mosseporten 4,1 km Offentlig vei Mossemarka

Moss - Kambo

Lengde

6,7 km

Område

Mossemarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien]

Lengde

3,1 km

Område

Mossemarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Mosseporten - Nesparken - Moss st. [Vansjøstien]

Lengde

5,5 km

Område

Mossemarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Moss st. - Krapfoss - Mosseporten

Lengde

4,1 km

Område

Mossemarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Moss 10 Generelt stedsnavn Mossemarka
Thorbjørnsrød 30 Innfallsport (parkering) Mossemarka

Moss

Moh

10 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Mossemarka

Gå til sted

Thorbjørnsrød

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Mossemarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Kysttur fra Moss 30,6 km Sykkeltur Moss - Moss
Langtur til Moss 66,3 km Sykkeltur Nesoddtangen - Moss
Rundtur gjennom Mossemarka 21,5 km Sykkeltur Moss - Moss
Sykkeltur på Vansjøstien 14 km Sykkeltur Moss - Moss

Kysttur fra Moss

Lengde

30,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Langtur til Moss

Lengde

66,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Nesoddtangen

Til

Moss

Gå til turen

Rundtur gjennom Mossemarka

Lengde

21,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Sykkeltur på Vansjøstien

Lengde

14 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Moss

Til

Moss

Gå til turen

Samarbeidspartnere