Skillingsdalen - Sinober

Løypenr:

141

Lengde:

2,6 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

16.04.2023

Siste preppetype:

Klassisk

Prepareres av:

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen
Utgangspunktet for denne løypa er løypekrysset i Skillingsdalen. Hit kommer løype 672 fra Movatn og løype 550 fra Sandermosen.

Løypa går i stigende terreng - først sørover på skogsbilveien, og så nordover, rett sør for Torkildstuhøgda. Fram til nå har løypa fulgt fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus (Nittedal). Resten av traseen ligger i Nittedal kommune.

Etter at skogsbilveien er slutt, går løypa i østlig retning fram til
Sinober. Herfra er det mange løyper videre. Løype 669 og løype 144 går begge til Sørskogen, løype 143 går sørover til Vennervann mens løype 145 går nedover til Burås og Movatn. Dette kan dermed være en alternativ løype hjemover.
Løypekryss i Skillingsdalen

Foto: Kjersti von Krogh , 03.01.2010

Samarbeidspartnere