Sloravannet

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

220
Sloravannet er et lite vann vest for Øvre Lyse. Heggelielva - som like før vannet møter Fløyta - renner forbi her på sin vei mot Sørkedalselva.

Den gang det ble drevet med tømmerfløting her i det vestre Sørkedalsvassdraget, ble det bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann og ned hit, via Otertjern (Otertjernsrenna). Bakgrunnen for dette var at Heggelielva var såpass stri at det var vanskelig å få tømmeret ned uten at det satte seg fast i fosser og stryk. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935.
Sloradammen i Heggelielva: utsikt mot nedre del av dammen

Foto: Odd Tore Saugerud , 06.10.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heggelielva 430 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Gråseterveien 245 Vei Krokskogen - Hole
Slora 238 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Fløyta 239 Elv, bekk, foss Bærumsmarka
Storebekkhytta 290 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Heggelielva

Moh

430 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gråseterveien

Moh

245 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Slora

Moh

238 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Fløyta

Moh

239 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Storebekkhytta

Moh

290 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere