Jordbærhaugen

Type:

Gårdsbruk

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

202
Jordbærhaugen var opprinnelig en av to husmannsplasser under By. Den andre het Bakken, ble fraflyttet og deretter lagt under Jordbærhaugen, som etter hvert ble utvidet til et gårdsbruk, i dag også med rideaktivitet og hestestall. Navnet brukes også om kollepartiet mellom gården Jordbærhaugen og vestover til Solkollen, men det offisielle navnet på dette er Jordbærhaugkollen. Kollen svarer godt til navnet sitt, da det var gode forekomster av jordbær langs den gamle driftsveien opp til dalen mellom Solkollen og Jordbærhaugkollene. Her gikk det en tidligere meget benyttet skiløype til Småvann med forgrening til Greinehytta.
Desembersøndag ved Jordbærhaugen

Foto: Erik Unneberg, 10.12.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lommedalen 120 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
By i Lommedalen 185 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Krydsbybakken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Lommedalen

Moh

120 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

By i Lommedalen

Moh

185 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Krydsbybakken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere