Jevnaker - Sløvika - Grymyr

Rutenr:

961

Lengde:

14,4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Jevnaker er utgangspunktet for denne sykkelruta. Vi skal sykle nordover langs Randsfjorden, og starter i krysset Svenåvegen/Gamlevegen, ca. 300 meter opp Svenåvegen fra bensinstasjonen i Jevnaker sentrum. Vi sykler nordøstover, inn på E16 og fram til Vangsmølla.

Her fortsetter rute 578 til Olum, mens vi tar til venstre, inn på Fjordlinna. Vi følger vegen langs Randsfjorden til Gullavika og Sløvika. Her går rute 962 opp til Grindvoll (mot høgre), men vi holder oss til Fjordlinna, og fortsetter nordover til Grymyr.

En knapp kilometer før ruta ender, går Klæstadvegen opp til høgre. Der kan vi følge rute 964, som går til Kittelsrudtoppen og Kittelsrud. Fra krysset der ruta ender, ved Kverndalslinna, kan turen fortsette på sistnevnte veg til Mo (rute 963) - eller vi fortsetter rett fram gjennom Fjordlinna i retning Grinaker (rute 960 eller rute 959).
Idyllisk ved Markas nordgrense

Foto: Erik Unneberg, 24.06.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr 11,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Grymyr - Kittelsrudtoppen - Kittelsrud 4,3 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Jevnaker - Mosjøen 7,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Jevnaker - Sløvika - Grindvoll 11,8 km Offentlig vei Hadelandsåsene

Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr

Lengde

11,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grymyr - Kittelsrudtoppen - Kittelsrud

Lengde

4,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jevnaker - Mosjøen

Lengde

7,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Jevnaker - Sløvika - Grindvoll

Lengde

11,8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grymyr 210 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Jevnaker 148 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Grymyr

Moh

210 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Jevnaker

Moh

148 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted