Jevnaker - Sløvika - Grindvoll

Rutenr:

962

Lengde:

11,8 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta har Jevnaker som utgangspunkt, og vi skal først sykle nordover langs Randsfjorden, før vi tar østover på åsen. Vi starter i krysset Svenåvegen/Gamlevegen, ca. 300 meter opp Svenåvegen fra bensinstasjonen i Jevnaker sentrum. Vi sykler nordøstover, inn på E16 og fram til Vangsmølla.

Her fortsetter rute 578 til Olum, mens vi tar til venstre, inn på Fjordlinna. Vi følger vegen langs Randsfjorden til Gullavika og Sløvika. Rute 961 går videre nordover Fjordlinna til Grymyr, mens vi tar farvel med Randsfjorden, og svinger til høgre, opp Grindvollinna, langs Sløvikelva.

Fra krysset er det stigning i ca. 5 kilometer, til sammen rundt 170 høgdemeter. På høgre side har vi jernbanen. Vi passerer Sverigetjernet og fortsetter østover til garden Vestern. Her går rute 967 til venstre (Korsrudlinna) mot Granlund.

Men vi sykler rett fram, ned en bakke og fram til krysset mellom Grindvollgata og Grindvollinna på Grindvoll. På høgre side går vegen inn til boligområdet på Grindvoll, der også Grindvoll stasjon ligger. Rute 983 går videre over til Olum.

Grindvollinna fortsetter østover. Her kan rute 966 følges i retning Kalvsjø, mens rute 979 går til Lunner. Vil du tilbake til Jevnaker via Kittelsrud, kan du følge rute 965 dit gjennom Sognsbygda. Derfra er det ikke så langt til Randsfjorden.
Idyllisk

Foto: Erik Unneberg, 24.06.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grindvoll 315 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Jevnaker 148 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Grindvoll

Moh

315 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Jevnaker

Moh

148 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere