Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

Løypenr:

394

Lengde:

4,9 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

08.01.2022

Siste preppetype:

Klassisk

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Dette er en innfartsløype til Krokskogen i slakt stigende terreng i øst-vest-retning. Kommer du med buss til Skansebakken, finner du starten på løypa ved å gå et lite stykke tilbake langs veien og så ta inn til venstre i svingen - ovenfor parkeringsplassen. Du kan også komme inn på løypa dersom du går et lite stykke innover på veien - forbi bussholdeplassen.

Kommer du med bil, er det best å starte skituren like ovenfor den innerste parkeringsplassen. Løypa går langs hele parkeringsplassen, før den så svinger vestover.

Den går langs høyre siden av veien i ca. en kilometer. Så krysser den veien - og akkurat her skal vi fortsette rett fram. Løype 68 går videre mot venstre gjennom skogen, forbi bommen ved Skrubbdal og inn på Gråseterveien.

Vi fortsetter altså rett fram langs veien, og går videre over jordene øst for Øvre Lyse, inn i skogen og fram til veien som følges 150 meter til veidele og løypeknutepunkt.

Vi holder oss på veien som går mot venstre og passerer nord for det nedtappede Sloravannet og etter hvert Slora gård før løypa møter Gråseterveien. Her kommer løype 1152 fra Fløyta inn fra venstre, og e felles med vår løype videre. Gråseterveien følges så langs Heggelielva inn til Storebekkhytta.

Vanligvis er det bare en av traseene fra Skansebakken som er preparert samtidig.

Ved Storebekkhytta ble det i 2012 satt opp en serveringshytte - Rastebua. Den er et fint tilbud til skiløperne.

Herfra kan du fortsette til høyre i løype 67, opp bakkene til Søndre Heggelivann. Her er det forbindelse videre både til Heggelia og Løvlia. Til Løvlia kan du også komme om du tar til venstre ved Storebekkhytta og følger løype 71 mot Dammyra. Denne løypa er det greieste alternativet dersom veien opp til Heggelivann skulle være brøytet. Vil du få med deg litt mer av naturen i dette området, kan du velge løype 239 til Jonsrudkampen og fortsette over Vidvangshøgda.
Kø for gratis toddy, pølser og boller

Foto: Olav Harlem, 07.01.2012

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 5,1 km 21.03.2019 Scooter
Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 3,8 km 26.03.2022 Fristil
Skansebakken - Lysedammene 3,8 km 26.03.2022 Klassisk
Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 4,1 km 20.03.2019 Scooter
Storebekkhytta - Dammyra 3,9 km 09.04.2022 Klassisk

Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen

Lengde

5,1 km

Sist preparert

21.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien]

Lengde

3,8 km

Sist preparert

26.03.2022

Preppetype

Fristil

Gå til løype

Skansebakken - Lysedammene

Lengde

3,8 km

Sist preparert

26.03.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa]

Lengde

4,1 km

Sist preparert

20.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Storebekkhytta - Dammyra

Lengde

3,9 km

Sist preparert

09.04.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Storebekkhytta 290 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storebekkhytta

Moh

290 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere