Skansebakken - Lysedammene

Løypenr:

4

Lengde:

3,8 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

06.04.2024

Siste preppetype:

Klassisk

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole

Dette er første del av en av hovedtraseene til Løvlia fra Skansebakken. Dette er en snøsikker løype med lang sesong! Kommer du hit med buss, kan du gå av på nest siste holdeplass, Sandbråten. Du går noen få meter framover langs hovedveien og følger så veien til høyre, ned en liten bakke og over en bro. Her begynner løypa.

Kommer du med bil, finner du løypa ved å følge veien på nedsiden av den innerste parkeringsplassen. Du krysser broen - og så er det på med skiene!

Her fra Nedre Lyse går løypa først over noen jorder (der løype 380 tar til høyre mot Moliksåsen), videre inn i skogen og så i jevn stigning på skogsbilvei opp mot Lysedammene. Det fins også en alternativ trasé fra Skansebakken til Lysedammene - nemlig den scooterkjørte løype 460.

Løypa ender ved løypekrysset sør for Midtre Lysedam. Herfra kan du fortsette til venstre, der løype 72 går opp i Otertjernsåsene. Dette er en fin naturløype som kan være en alternativ trase til Løvlia. Den starter i samme spor som løype 1259, som går opp Gopletjernsbakkene til Kjagdalskrysset. Hvis du går til høyre ved Midtre Lysedam, kan du følge Heggeliveien oppover, øst for Lysedammene.

Tilbake fra skitur 1. mai

Foto: Erik Unneberg, 01.05.2006

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Lysedammene - Moliksåsen 1,9 km 21.03.2019 Scooter
Lysedammene - Otertjern - Langtjern 8,3 km 17.03.2024 Scooter
Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 5,1 km 21.02.2024 Scooter
Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 3,8 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 4,1 km 17.03.2024 Scooter

Lysedammene - Moliksåsen

Lengde

1,9 km

Sist preparert

21.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Lysedammene - Otertjern - Langtjern

Lengde

8,3 km

Sist preparert

17.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen

Lengde

5,1 km

Sist preparert

21.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien]

Lengde

3,8 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa]

Lengde

4,1 km

Sist preparert

17.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lysedammene 300 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Nordre Lyse 205 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Lysedammene

Moh

300 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nordre Lyse

Moh

205 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra skibussen og hjem 29,5 km Skitur Ringkollen - Skansebakken
Gopletjernsrunden 18,9 km Skitur Skansebakken - Skansebakken
I smale spor 48 km Skitur Sollihøgda - Skansebakken
Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20,4 km Sykkeltur Damtjern - Skansebakken
Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31,1 km Sykkeltur Ringkollen - Skansebakken

Fra skibussen og hjem

Lengde

29,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Gopletjernsrunden

Lengde

18,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Skansebakken

Til

Skansebakken

Gå til turen

I smale spor

Lengde

48 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Lengde

20,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Damtjern

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Lengde

31,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Samarbeidspartnere