Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka

Løypenr:

1213

Lengde:

3,2 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

06.04.2024

Siste preppetype:

Klassisk

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Denne løypa, i kombinasjon med løype 1566, er et landfast alternativ til Løvlia fra Gagnumseter, selv om den er noe lengre enn løype 1212 over Nibbitjern.

Løypa, som til å begynne med er felles med løype 1212, starter ved løypekrysset på nordøstsiden av Nordre Heggelivann, rett nedenfor Gagnumseter. Du går først over broen mellom dette vannet og Skamræk.

Så skilles løypene, og du fortsetter rett frem i løypedelet og tar fatt på stigningene på vestsiden av Gråbergtjern og opp til løypekrysset ved Stubdalsflaka. Dette området ligger ca. 600 moh., og er blant de vakreste på Krokskogen.

Vel oppe på myrdragene på Lauvliflaka ender løypa i et sentralt løypekryss, men fortsettelsen mot Løvlia går altså sørover (dvs. til venstre) i løype 1566, i vakkert terreng. Fra løypekrysset kan du også gå til høyre, dersom du vil til Atjern og videre østover (løype 69). Dersom du går rett frem i krysset, kommer du til Ringsmyrene (løype 1214) eller Vassendvika (løype 1600).
De siste solstrålene
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 04.03.2006

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 3,6 km 06.04.2024 Klassisk
Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 5,9 km 06.04.2024 Klassisk
Lauvliflaka - Ringsmyrene 1,1 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Løvlia - Lauvliflaka 1,5 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Skamræk - Gagnumseter (over isen) 1,2 km 05.04.2024 Scooter

Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia

Lengde 3,6 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter

Lengde 5,9 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Lauvliflaka - Ringsmyrene

Lengde 1,1 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Løvlia - Lauvliflaka

Lengde 1,5 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Skamræk - Gagnumseter (over isen)

Lengde 1,2 km Sist preparert 05.04.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gagnumseter 515 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Lauvliflaka 600 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Gagnumseter

Moh

515 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lauvliflaka

Moh

600 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere