Gråbergtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

539
Tjern vest for Skamræk. Det går skiløype mellom Nordre Heggelivann og Stubdalsflakene forbi vestenden av tjernet. Det er ca 2 km til Nordre Heggelivann.
Ved Gråbergtjern

Foto: Tom Stensaker, 10.11.2007

Samarbeidspartnere