Åmot - Kjagdalskrysset [Heggeliveien]

Obs!

Pipenhusveien (Heggeliveien) brøytes sesongen 2023-24 grunnet drift og forvaltning.

Løypenr:

291

Lengde:

9 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

25.03.2021

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Dette er en løype som går på skogsbilvei, og blir derfor bare preparert når denne ikke brøytes. Løypa er spesielt aktuell tidlig i sesongen eller i perioder med lite snø andre steder, siden Sørkedalen og Skansebakken ofte er veldig snøsikre steder. Når det er gode snøforhold, kjøres løypa fra Åmot P-plass nedenfor Sørkedalen skole.

Heggeliveien kaltes tidligere for Pipenhusveien. Den går fra Pipenhus nord for gården Åmot i Sørkedalen (stor parkeringsplass) og på skogsbilveien på østsiden av Lysedammene og opp til toppen av Gopletjernbakkene. Omtrent midtveis mellom Pipenhus og Lysedammene krysses veien av løype 380 mellom Skansebakken og Kringla.

Sørøst for Midtre Lysedam går det løype til venstre, som er en forbindelse til løype 1259, som går nordover forbi Smedmyrkoia og opp Gopletjernsbakkene, og løype 4 fra Skansebakken. Vår løype fortsetter imidlertid rett frem, og 1,3 km senere, rett etter at løype 73 går til høyre mot Moliksåsen, svinger løypa til venstre. Her går den rett under åsen Hornet. Her går det nok en forbindelsesløype til løype 1259 (skarpt til venstre), men igjen holder vi kurset rett frem.

På toppen av Gopletjernsbakkene møter vi løype 1259. Løypene går sammen frem til Kjagdalskrysset, der de ender.

Fra dette krysset er det to muligheter. Den ene er å gå nordover i løype 1260 til Gagnumseter. Den andre er å ta til venstre og følge løype 1261 til Søndre Heggelivann og møte med Gråseterveien.

Adkomst til løypas startpunkt

Buss eller bil til Sørkedalen skole. Kommer du med bil, kjør ned til høyre ved skolen og parker på stor P-plass rett på andre siden av Sørkedalselva (etter bro). For å komme til Åmot og Heggeliveien, må du nå følge bilveien på skrå oppover mot venstre opp en lang bakke. Gården Åmot er gården som ligger ved den første veibommen du møter (300-400 meter fra P-plassen). Følg veien videre gjennom bommen ca. 200 meter til veikryss Pipenhus. Veien til venstre er vår løype, mens veien rett fram går til Langlia og videre til Sandungen. Denne veien er stort sett alltid brøytet og ikke egnet for skigåing. Skal du i denne retningen på ski, velg løype 380.

Når Skiforeningen preparerer Heggeliveien kan det allikevel forekomme biltrafikk på veien (frem til jul) selv om den ikke er brøytet for bilkjøring. Vær oppmerksom på dette!
To løypetyper
Foto: Erik Unneberg, 22.03.2018

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 5,9 km 06.04.2024 Klassisk
Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 1,8 km 15.04.2021 Klassisk og fristil
Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 3,2 km 06.04.2024 Klassisk

Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter

Lengde 5,9 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien]

Lengde 1,8 km Sist preparert 15.04.2021 Gå til løype

Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset

Lengde 3,2 km Sist preparert 06.04.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Heggeliveien 225 Vei Krokskogen - Hole
Kjagdalskrysset 501 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Lysedammene 300 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Pipenhus 205 Gårdsbruk Krokskogen - Hole

Heggeliveien

Moh

225 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjagdalskrysset

Moh

501 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lysedammene

Moh

300 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Pipenhus

Moh

205 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere