Heggsjø - Fuglemyr

Løypenr:

1197

Lengde:

2,7 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

09.03.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Kjekstadmarka
Løypa starter i krysset vest for nordenden av Heggsjø. Herfra går den østover og oppover forbi den gamle husmannsplassen Heggsjøbakken. Her er det en flott rasteplass - og det kan kanskje det kan være greit med en pause før motbakkene melder seg for alvor. For nå går det bratt opp forbi Speiderhytta og videre til Gråmedalsmyr.

Så kommer vi opp i åpent og fint terreng - i rundt 300 meters høyde passerer vi Delefura, og kommer fram til løypekrysset på
Fuglemyr. Herfra kan vi fortsette videre sørover til Bertelsmyr i løype 1198 eller ta til venstre mot Dikemark i løype 12.
Løypekryss på Fuglemyr
Foto: Karl J. Gurandsrud , 11.01.2003

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Dikemark - Fuglemyr 1,8 km 27.03.2024 Klassisk
Fuglemyr - Bertelsmyr 1,7 km 27.03.2024 Klassisk
Gjellebekk - Heggsjø 1,8 km 08.04.2024 Klassisk
Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 3,3 km 08.04.2024 Klassisk
Kjenner - Heggsjø 1,9 km 05.04.2024 Klassisk og fristil

Dikemark - Fuglemyr

Lengde 1,8 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Fuglemyr - Bertelsmyr

Lengde 1,7 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Gjellebekk - Heggsjø

Lengde 1,8 km Sist preparert 08.04.2024 Gå til løype

Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta

Lengde 3,3 km Sist preparert 08.04.2024 Gå til løype

Kjenner - Heggsjø

Lengde 1,9 km Sist preparert 05.04.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Fuglemyr 288 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka
Heggsjø 203 Vann, tjern Kjekstadmarka

Fuglemyr

Moh

288 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Heggsjø

Moh

203 m

Type

Vann, tjern

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere