Hurum mølle - Røskestadvannet

Rutenr:

671

Lengde:

7 km

Område:

Hurummarka

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er Hurum mølle. Den starter i krysset mellom fylkesvei 281 (Tofteveien), Mølleveien og Sundbyveien. Det kommer sykkelruter hit fra Klokkarstua (rute 670) og Holmsbu (rute 672).

Gjennom Sundbyveien sykler du sørover og østover - først gjennom et område med store gårder. Snart har du grus under hjulene, og kommer ned til Rødbyvannet. Etter en kort strekning langs vannets østre bredd, tar du fatt på et parti med stigning. Nå skal du inn i Hurummarka.

Med skog på begge sider tråkker du deg opp fra ca. 120 til et par hundre meters høyde i løpet av rundt 1,2 kilometer. Så går det nedover, og deretter går skogsbilveien gjennom småkupert og lett terreng østover til Røskestadvannet.

På vei langs vannet passerer du flere steder der det er fint å ta seg en rast. Helt på tampen av ruta kommer du til en fin plass ved vannet der det er satt opp bord og benker. Kanskje du også har lyst å prøve fiskelykken her inne "i freden og roen"?

Like etter demningen ender vår rute. Herfra går det en vei opp til venstre - nordover gjennom Hurummarka i retning Langvann og Rødvann (rute 835). Du kan også komme til Røedseterputten og Svartvannsbekken om du sykler opp der (rute 836).

Fortsetter du rett fram, når du Filtvet i rute 669 og Tofte i rute 668. Ønsker du å sykle en annen vei til Tofte, kan du ta til høyre rett før vannet, og fortsette ned Oredalen (rute 834).
Nord i Rødbyvannet

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 21.07.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Røskestadvannet - Langvann - Rødvann 5,4 km Skogsbilvei/turvei Hurummarka
Holmsbu - Hurum mølle 7 km Offentlig vei Hurummarka
Filtvet - Røskestadvannet 4,3 km Offentlig vei Hurummarka
Tofte - Oredalen - Røskestadvannet 10,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurummarka

Røskestadvannet - Langvann - Rødvann

Lengde

5,4 km

Område

Hurummarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Holmsbu - Hurum mølle

Lengde

7 km

Område

Hurummarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Filtvet - Røskestadvannet

Lengde

4,3 km

Område

Hurummarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Tofte - Oredalen - Røskestadvannet

Lengde

10,2 km

Område

Hurummarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hurum mølle 141 Generelt stedsnavn Hurummarka
Røskestadvannet 362 Innfallsport (parkering) Hurummarka

Hurum mølle

Moh

141 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hurummarka

Gå til sted

Røskestadvannet

Moh

362 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hurummarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere